Afwijkende velden API koppeling Visma.net voor Employees tabel

Bij het downloaden met de querytool van HR-data uit Visma heb ik geprobeerd de employee-tabel te analyseren.
Vanuit de querytool krijg ik andere velden retour dan vanuit de API-documentatie die ik van Visma heb ontvangen.
Hieronder het vergelijk.
Mijn conclusie is dat dit niet overeenkomt.
Waar gaat dit fout?

Invantive download uit documentatie api Visma
alfasort column name Sort Column header
1 address_addressid 18 birthname
2 address_addressline1 6 boardnumber
3 address_addressline2 8 bsn
4 address_addressline3 33 businessemailaddress
5 address_city 34 businesswebemailaddress
6 address_country_errorinfo 4 companyid
7 address_country_id 5 companyname
8 address_country_metadata_maxpagesize 23 corraddress
9 address_country_metadata_totalcount 20 dateofbirth
10 address_country_name 45 emergencyphonenumber
11 address_county_id 9 employeegroupid
12 address_county_name 10 employeegroupname
13 address_postalcode 2 employeeid
14 company_code 15 firstname
15 company_name 21 gender
16 contact_attention 51 homecity
17 contact_contactid 52 homecountry
18 contact_email 31 homeemailaddress
19 contact_employeecontact 38 homefaxphonenumber
20 contact_fax 48 homehousenumber
21 contact_firstname 49 homehousenumberext
22 contact_lastname 36 homephonenumber
23 contact_midname 47 homestreet
24 contact_name 32 homewebemailaddress
25 contact_phone1 50 homezipcode
26 contact_phone2 14 initials
27 contact_phone3 11 ismanager
28 contact_title 26 language
29 contact_web 3 lasteventdateutc
30 dc$created_at 30 maritalstatus
31 dc$created_by 29 maritalstatusid
32 dc$data_container_id 17 nameusage
33 dc$date_created 22 nationality
34 dc$date_modified 16 nickname
35 dc$fingerprint 1 odporgid
36 dc$id 41 officeextphonenumber
37 dc$modified_at 42 officefaxphonenumber
38 dc$modified_by 37 officemobilephonenumber
39 dc$orig_system_group 40 officetelphonenumber
40 dc$orig_system_reference 7 officialdate
41 dc$partition 65 otheraddresses
42 dc$program 35 otheremailaddresses
43 dc$ptn_id 46 otherphonenumbers
44 dc$session_created 27 partnername
45 dc$session_modified 57 postalcity
46 dc$sourcing_date 58 postalcountry
47 dc$sourcing_distance 54 postalhousenumber
48 dc$tpn_id 55 postalhousenumberext
49 dc$transaction_created 53 postalstreet
50 dc$transaction_modified 56 postalzipcode
51 department 19 prefixbirthname
52 employeeid 28 prefixpartnername
53 employeename 39 privatemobilephonenumber
54 employeenumber 13 salutation
55 employeeuserid 12 salutationid
56 errorinfo 43 secretaryphonenumber
57 lastmodifieddatetime 44 sicknessaddressphonenumber
58 metadata_maxpagesize 63 sicknesscity
59 metadata_totalcount 64 sicknesscountry
60 status 60 sicknesshousenumber

Kun je aangeven welke Invantive SQL tabel je gebruikt en de URL van de VismaNet documentatie die je hebt gekregen? Als geen URL bekend: svp document als tekst toevoegen.

De Invantive SQL tabel vertaalt automatisch naar API’s via een brugstaat en de swagger.json. Je kunt zien welke API’s hiervoor benaderd worden door een query op sessionios@datadictionary.

Het blijkt dat het gaat om de medewerkerslijst uit Visma.net HRM en dat is een ander product dan Visma.net Financials waar Invantive SQL een driver voor bevat.

Visma.net HRM is een webversie van het aloude Talent. Hier is geen driver voor beschikbaar. Een suggestie hiervoor is opgevoerd als Connector SQL driver Visma.NET HRM (Talent).