Automatische gegevensverwerking m.b.v. een auditfile

Ik ben voor mijn scriptie op onderzoek uit naar een tool die een auditfile (xaf bestand) omzet naar een Excelbestand Én hier dan automatische datasets voor aanmaakt in tabbladen, zoals: Weekendmutaties, memoriaalboekingen, alle mutaties >X bedrag etc.

Wij werken momenteel al met de Excelversie van een auditfile, echter moeten wij zelf handmatig deze datasets maken aan de hand van de auditfile, dit is tijdrovend en daarom ben ik op zoek naar een tool hiervoor.

Hoop dat iemand een oplossing weet.

Meestal wordt gebruik gemaakt van een stukje SQL op de XAF-tabellen.

Een voorbeeld voor Invantive SQL staat in de AnalyticsLibrary op Analytics/A001.sql at master · AnalyticsLibrary/Analytics · GitHub

De gebruiker plaatst alle XAF-bestanden in de map, opent de SQL in het Invantive Query Tool en drukt op F5 (Execute All). Er worden dan datasets gemaakt op basis van de queries. De queries kunnen zelf opgegeven worden.

Als het helemaal automatisch (bijvoorbeeld lights-out gedurende de nacht) moet, dan kan het met Invantive Data Hub.

Beide producten zijn gratis beschikbaar voor XAF auditfiles met de Public Data License.