Databasesegment bestaat niet

Wanneer ik een odata verbinding opzet in Excel met de bridge online url verkrijg ik de foutboodschap “ → “Het geselecteerde databasesegment moet bestaan voor de delegerende organisatie .

Is het mogelijk om een (geanonimiseerde) schermafdruk van de details van het verzoek in Invantive Bridge Online Monitoring toe te voegen zoals beschreven in Meer inzicht met nieuwe Bridge Online Monitoring?

Gelieve tenminste de volgende gegevens zichtbaar te laten:

  • de titelbalk met de request ID,
  • de statuscode, netwerkgrootte en tijdstippen in de linkerkolom,
  • de foutcode en foutmelding helemaal onderaan in de linkerkolom,
  • de gehele rechterkolom.

Mocht dit niet lukken, kunt u dan de volledige foutmelding (inclusief foutcode) toevoegen?

Details in bijlage:

Deze request bevat de melding niet.

Kunt u een (geanonimiseerde) schermafdruk van de details van het verzoek in Invantive Bridge Online Monitoring toevoegen? Zoek hiervoor het request met de foutcode en foutmelding helemaal onderaan in de linkerkolom zichtbaar.

Mocht dit niet lukken, kunt u dan de volledige foutmelding (inclusief foutcode) toevoegen?

Zie hieronder.

Dit pad zou helemaal geen koppeling meer moeten hebben met de ACME organisatie , maar wel met de nieuwe ACME Technology licentie.

Ps ik heb na een test gemerkt dat wanneer ik lokaal in Excel via OData gegevens wil ophalen dat dit wel werkt, maar indien ik werk via WVD treedt de fout op. Kan dit probleem te maken hebben met de Bridge Client IP-adreslijst instelling?

itgenscr754
Het geselecteerde databasesegment … moet bestaan voor de delegerende organisatie.
Controleer ook of de delegatie van toepassing is doordat de huidige datum tussen de begin- en einddatum valt.

Tips voor itgenscr754 zijn te vinden in:

In dit geval is waarschijnlijk in Power BI een gebruiker en wachtwoord gebruikt horende bij ACME in plaats van bij ACME Technology.

Normaal zou ik bij het connecteren van de OData-feed een pop-up moeten verkrijgen met de usercode en paswoord, maar deze pop-up wordt niet getoond, ik verkrijg enkel de bovengenoemde foutboodschap .

in de datacontainer staat dat er geen aanmeldcode geregistreerd staat. Kan dit het probleem veroorzaken? Zo ja, hoe kan ik deze aanmeldcode inzetten, het veld is niet bewerkbaar.

Na het wissen van de vorige OData-feed connectie en deze terug aan te maken is het probleem opgelost.

Op basis van de extra informatie en de gekozen oplossing werkt u waarschijnlijk met meerdere aanmeldgegevens.

Controleer dat de juiste aanmeldgegevens worden gebruikt door Power BI (pas de aanmeldgegevens en/of scope indien nodig aan via “Instellingen voor gegevensbron” in “Gegevens transformeren” dropdownmenu).

Via de scope kunt u andere aanmeldgegevens per databron instellen. Raadpleeg hiervoor uw Power BI-handleiding.

Deze vraag is automatisch gesloten na 1 week inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Dit topic is 3 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.