Downloaden alle HRM-documenten (loonaangiftes, jaaropgaven en loonstroken) in 1x met Get My Report

Hoe kan ik met de module “Documenten Downloaden” op Get My Report alleen de HRM-documenten ophalen?

Cq. welke documentcategorieen zijn dat?

Het veld “Documentcategorie” bevat een SQL-like expressie voor de inhoud van het veld CategoryDescription in ExactOnlineREST..Documents. Gebruik daarbij “%” en “_”. Merk op dat het zoeken hoofdlettergevoelig is.

De beschikbare waardes zijn:

  • “Cash flow”
  • “Customers”
  • “Employees”
  • “Financial”
  • “General”
  • “Help”
  • “Manufacturing”
  • “Suppliers”

Op vergelijkbare wijze kan op basis van bestandsnaam gezocht worden, hierbij ook gebruik makend van “%” en “_”.

2 berichten zijn gesplitst naar een nieuw topic: Arithmetic error

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.