Error bij het laden van data in Power BI Service

Ik krijg deze error bij het laden van data in de Power BI Service maar niet bij Power BI Desktop:

Data source error:
OData:
Unable to read data from the transport connection:
An existing connection was forcibly closed by the remote host…
The exception was raised by the IDataReader interface.
Please review the error message and provider documentation for further information and corrective action.

Advies is om te kijken bij Bridge Online Monitoring wat de echte melding is.

De Power BI-foutmeldingen zijn notoir slecht en onderdrukken de daadwerkelijke melding.

Meer tips zijn te vinden in:

Een upvote bij dit idee wordt gewaardeerd (zie Power BI verbetersuggesties).

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.