Error itgensql151 bij uploaden Exact Online dagboekboekingen met Get My Report

Ik probeer via get my report diverse journaalposten in te boeken. (dagboekboekingen uploaden…)
Daarbij heb ik het volgende Excel gevuld:

Echter krijg ik een foutmelding op journal_code:

itgensql151
Onbekend veld of parameter ‘journal_code’.

Het vreemde is alleen dat ik het betreffende bestand al meerdere malen heb gebruikt voorgaande maanden waarin ik nu alleen de bedragen/periode heb verander.

Wat gaat er hier fout?

Dank voor het melden. Dit is gereproduceerd door het voorbeeld Exact Online spreadsheet te gebruiken van

En het veld divisiecode leeg te halen. Een analist zal er naar kijken en het topic aanvullen.

Een bijgewerkte versie van de software is in productie genomen. Gelieve nogmaals te proberen.

Nogmaals geprobeerd.
Nu werkt de sheet weer. Dankjewel.

1 Like