Exact Online: can't find table WebhookSubscriptions

We blijven vreemde meldingen krijgen bij aantal Exact loads. Nieuwste is:

2024-06-17 12:59:52.643 Error itgencun016: Error itgeneor736: Multiple errors in Invantive Data Hub Multi-Platform.

One or more errors occurred.
Can’t find table ‘WebhookSubscriptions’.
2024-06-17 12:59:54.701 Error itgeneor736: InvantiveSystemException

Enige tabel die we proberen over te halen is ItemAssortmentProperties

Waarschijnlijk gebruikt het script ook de tabel WebhookSubscriptions.

Door een bug is deze per abuis hernoemd naar WebhookScruptions tussen release 24.0.188 en 24.0.228.

De uitvoering van de query:

select *
from   WebhookSubscriptions

leidt tot:

itgengpr015
Onbekende tabel ‘WEBHOOKSUBSCRIPTIONS’.
Mogelijke geldige alternatieven: SyncSubscriptions, Subscriptions, WebhookScruptions, BankSubscriptions.

Advies is om een upgrade te plaatsen naar release 24.0.229. Deze zal beschikbaar komen naar verwachting voor 19 juni 2024.

Is er al een update beschikbaar?

Advies is om te upgrade naar tenminste release 24.0.34:

Dit specifieke probleem lijkt opgelost met installatie nieuwe versie.

1 Like

Dit topic is 3 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.