Exact Online document view in Power BI werkt niet

Via de tabel ExactOnlineREST.Incremental.DocumentsIncremental@eol laden we DocumentViewURL in zodat de eindgebruiker vanuit de transactie detailkan navigeren naar het Exact Online document (factuur). Echter, bij het openen van de URL in Power BI, wordt de browser geopend, maar krijgen we een wit scherm.

We hebben ons aangemeld op Exact Online in de browser en zouden dus toegang moeten krijgen tot de documenten. Is bovenstaande URL die we gebruiken de juiste om bijlages aan transacties (facturen) te openen? Zijn er nog andere tabellen die we kunnen aanspreken voor een document view URL?

1 Like

Idem / dezelfde vraag.

Mogelijk dat PDF van Exact Online facturen weergeven in Power BI helpt. Dit is echter het volledig download wat enorm veel datatraffic kan veroorzaken.

Beter is om DocumentAttachmentsIncremental te gebruiken als de viewer ook Exact Online-toegang heeft. Een document in Exact Online is alleen metadata (waar hoort het bij); de bijlages staan in een aparte tabel zoals onderstaande query toont:

select FileName
,      FileSize
,      URL
from   DocumentAttachmentsIncremental

Algemene uitleg over het downloaden van documentbijlages via Invantive SQL of https://get-my-report.com app is te lezen in:

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.