Exact Sync API: Detail gewijzigde zaken

De nieuwe sync API’s van Exact hebben als voordeel dat enkel de nieuwe & gewijzigde zaken opgehaald worden.

Kan er in met behulp van Invantive in detail nagegaan worden welke records gewijzigd / toegevoegd werden sinds de vorige synchronisatie?

Ja, op hoofdlijnen wel.

De bijbehorende Invantive tabellen eindigend op Incremental bevat niet alleen de nieuwe en gewijzigde zaken, maar reflecteren ook de verwijderde zaken.

Via de logtabellen IncrementalLoadtatuses, IncrementalLoadStatistics en IncrementalLoadEventLogEntries is een overzicht beschikbaar. Daarnaast kunnen ook de Sync tabellen en de Deleted tabel individueel via Invantive SQL opgevraagd worden. De Incremental tabellen bieden de logica op een eenvoudige wijzige aan, zoals:

select *
from   ItemsIncremental

Deze zorgt dan onderwater zelf voor de volledige synchronisatie. Zie bijvoorbeeld de volgende artikelen:

Voor een volledige audit-trail op mutaties voldoen de Sync tabellen niet. Als een rij meerdere keren aangepast wordt tussen twee synchronisaties, dan is alleen het cumulatieve effect zichtbaar. Mocht een volledige audit-trail nodig zijn, dan is advies om met Data Replicator de eigen registratie op alle gebeurtenissen te laten meelopen in de dc_my_incoming_messages repository tabel van Data Replicator.

Aanvulling: onderdeel van de Incremental tabellen is dat blijkt dat verwijderingen van API’s waar een Sync voor bestaat na 2 maanden niet meer opgehaald kunnen worden.

Het is aan te raden vaker dan eens per maanden de historie bij te werken.

Ter documentatie: het gedrag van de *Incremental tabellen kan voor regelmatig vergeten van de historie ingesteld worden vanaf release 20.1.437 via:

  • max-age-sync-initial-days: “Maximum age in days of the initial download for the *Incremental tables before being obsoleted and reloaded.” Standaardwaarde is 90 dagen.
  • max-age-sync-last-unused-days: “Maximum age in days of the last download for the *Incremental tables when it has not been refreshed, before being obsoleted and reloaded.”. Standaardwaarde is 50 dagen.