Excel download Power Query van https://bridge-online.cloud/acme-exact-online/odata4/ExactOnlineREST.FinancialTransaction.TransactionLinesBulk@eol blijft hangen

Als ik bij het opgeven van de OData URL invul:

https://bridge-online.cloud/acme-exact-online/odata4/ExactOnlineREST.FinancialTransaction.TransactionLinesBulk@eol

in plaats van:

https://bridge-online.cloud/acme-exact-online/odata4/

dan duurt het pakweg een half uur voordat er data binnenkomt en bovendien treedt dan vaak een melding over te complex op (zie ).

In de logging van het request blijft de alternatieve variant heel lang hangen op regel 13:

itgenire037
Stuur antwoord vanuit HTTP-responscache.

Dit treedt zowel onder de Windows als Mac-versie van Excel op.

Downloaden van de lange hyperlink met tabelnaam via Access OData of de browser gaat wel binnen enkele seconden.

Een voorbeeld van een dergelijke situatie is request ID “80000a08-0004-e600-b63f-84710c7967bb”.

Het probleem is gereproduceerd op Excel met Windows bij downloaden via Invantive Cloud. Het probleem treedt niet in alle gevallen op.

Na enige analyse blijkt dat het aantal gelijktijdige downloads van gebruikers tegen enkele architectuurgrenzen aanloopt, waarbij een langzame download van bijvoorbeeld TransactionLines in plaats van TransactionLinesIncremental over meerdere administraties tegelijk van een andere gebruiker de voortgang van deze gebruiker belemmert. Een download van enkele minuten kan daardoor een uur duren.

Het is niet gelukt een reden te achterhalen uit de analyse waarom specifiek deze omgeving hiervan last heeft; het ligt in de lijn der verwachting dat vele gebruikers hiervan last zouden moeten hebben.

Een aantal aanpassingen op korte en lange termijn worden gemaakt om de kans op optreden van dit probleem serieus te verlagen.

Een aantal aanpassingen zijn inmiddels in productie genomen waardoor de software de huidige hogere aantallen verzoeken per seconde ook zou moeten kunnen verwerken.

Mocht het probleem opnieuw optreden, gelieve dan een antwoord toe te voegen.

De download werkt inmiddels wel, echter duurt nog steeds erg lang… (ca. 1 uur)

Dat kan. Het betreft een real-time download van een tabel met niet de meest optimale snelheid. Reken op 200 tot 500 rijen per seconde in periodes van normale prestaties op Exact Online.

Voor hogere snelheden is het advies om de *Incremental-tabellen te gebruiken, zie:

Andere prestatietips staan beschreven op:

Daarnaast is datareplicatie mogelijk naar een eigen database, maar dan verdwijnt het real-time karakter. Gebruik van een gedeelde dataset op PowerBI.com is daarmee vergelijkbaar.

Ik heb de tabel TransactionLinesIncremental ook geprobeerd maar deze is niet sneller helaas.