Foutmelding bij aanmaken Autotask database voor Power BI

In deze post staan tips voor het geven van voldoende rechten aan een API gebruiker op Autotask. Een gebruiker met te weinig rechten kan de Autotask database niet benaderen vanuit SQL, Microsoft Power BI Desktop en/of Azure Data Factory met SQL Server.

Deze tips gaan er van uit dat er al een API gebruiker op Autotask is. Zo nee, lees dan Bepaal Autotask API gebruiker en wachtwoord voor Power BI connector en SQL.

SQL en Power BI met Autotask

Bij het aanmaken van een Autotask database op Invantive Cloud worden de API gebruiker en het geheim (“secret”) ingevoerd:

Registratie Autotask database in Invantive Cloud met API gebruiker

Er kan daarna meteen begonnen worden met gegevensuitwisseling via SQL als de API gebruiker voldoende rechten heeft:

Of de Autotask tabellen worden opgehaald in Microsoft Power BI Desktop of PowerBI.com:

Foutmelding bij Aanmelden

Bij het aanmelden op de database, bijvoorbeeld vanuit Power BI of Autotask, kan een foutmelding itgenatr006 optreden:

Deze foutmelding kan twee mogelijke oorzaken hebben:

  • het API geheim (“secret”) is ongeldig voor de API gebruiker,
  • de Autotask API gebruiker heeft te weinig rechten gekregen.

Helaas is het niet mogelijk om onderscheid te maken tussen een ongeldig API geheim (“secret”) en onvoldoende rechten.

Controleer daarom altijd eerst het secret. Vul de gewenste waarde in op de datacontainer van Autotask. Deze datacontainer is te vinden door in de database op Invantive Cloud de knop “Datacontainers” te kiezen.

Probeer daarna nogmaals. Als de foutmelding nog steeds optreedt, dan zullen er rechten ontbreken. Een API gebruiker moet apart rechten krijgen.

Security level

De eenvoudigste wijze om de rechten toe te kenen is het gebruik van een “Security Level”. Dit kan ingesteld worden bij de API gebruiker:

Nieuwe security levels kunnen aangemaakt worden vanuit de Autotask schermen: