Foutmelding itgenoda184 bij aanmelden op Exact Online vanuit Excel: Handle could not be extracted. 400 Ongeldige opdracht

Bij installatie van Invantive Control for Excel op een nieuwe laptop krijg ik onderstaande foutmelding. Kun jij zien wat ik fout doe?

Lukt het aanmelden wel als de waarde bij “OAuth Client Secret” wordt weggehaald?

Een client secret wordt normaliter alleen in combinatie met een refresh token (Verversingstoken) gebruikt.

Dat was het inderdaad, dank voor je hulp!

Fijn dat oorzaak bekend is en eenvoudig op te lossen!