Gebruiksintensiteit zichtbaar in Invantive Cloud Gebruiksstatistieken

Via het dasboard van Invantive Cloud is er op de hoofdpagina een onderdeel “Gebruiksstatistieken” m.b.t. de gebruikersintensiteit:

Voorbeeld gebruiksintensiteit

Ik zie hier voornamelijk een groen of grijs lampje maar vanochtend werd het lampje rood. Ik vermoed dat de intensiteit was toegenomen.

Is dit een momentopname of een cumulatieve stand?

Ik heb geprobeerd om te onderzoeken waar dit door werd veroorzaakt maar kreeg hier geen duidelijkheid uit buiten het idee dat de XML tabel BalanceLines bij iedere aanroep volledig wordt opgehaald.

Het lampje is inmiddels weer groen dus dan zal het OK zijn.

Gebruiksintensiteit Bolletjes

De bolletjes geven de gebruiksintensiteit aan in termen van resources. Als een lampje rood is aan het einde van de facturatieperiode dan is dat een indicator van bovenmatig resourcegebruik. De facturatieperiode loopt van de eerste tot de laatste van de maand. Het verdient aanbeveling om bij een rood lampje te kijken naar optimalisatiemogelijkheden.

Een rood lampje aan het begin van de facturatieperiode hoeft niet representatief te zijn. Veel abonnementsvormen worden maar enkele keren per maand gebruikt.

Elk lampje stelt een abonnement voor. De code (een ‘L’ gevolgd door een cijfer) wordt zichtbaar als de muisaanwijzer boven het lampje stil blijft staan. De kleuren geven de gebruiksintensiteit van een abonnement aan ten opzichte van alle abonnementen op hetzelfde product (tussen haakjes de onder- en bovengrens qua percentiel ten opzichte van alle abonnementen van het product):

  • grijs: weinig gebruik (0 tot 10),
  • groen: laag gebruik (10 tot 50),
  • geel: meer dan gemiddeld gebruik (50 tot 90),
  • rood: intensief gebruik (90 tot 100).

Als een organisatie meer dan zes abonnementen heeft, dan kunnen inactieve lampjes samengevoegd worden tot een lampje. De gebruiksintensiteit van abonnementen op producten met een heel kleine groep afnemers wordt altijd als grijs getoond.

Berekening

Elk abonnement krijgt een score door de hoeveelheid verplaatste gegevens en het aantal API calls te wegen die met een abonnement uitgevoerd zijn in een facturatieperiode.

De wegingsfactoren zijn:

Platform Soort activiteit Weging Serienummer(s) op Factuur
Cloud 1 MB data 5 PC-C-API-K
Cloud 1000 API calls 5 PC-D-API-K
Database 1 MB data 1 PC-C-DL-MB en PC-C-UL-MB
Database 1000 API calls 1 PC-D-DL-MB en PC-D-UL-MB

Van alle abonnementen van een product wordt de score bepaald. De scores worden vervolgens oplopend geordend. Voor het abonnement wordt bepaald op welke plek het in de ordening valt en welk percentiel hier bij hoort.

De metingen van datahoeveelheden en API calls worden zichtbaar door rechtsonder op “Meer…” te klikken. Door te zoeken op de serienummers in de tabel worden de aantallen zichtbaar zoals in dit voorbeeld 168.000 API calls naar een cloud platform:

Voorbeeld API calls