Geen verbinding Power BI desktop naar Exact Online Bridge

Sinds een paar dagen duurt de load van Exact Online-tabellen via Invantive een paar uur, waarna deze faalt (ervoor duurde het 10 min).

Wanneer ik vanuit Power BI desktop ook een nieuwe connectie leg met de bridge lukt dit wel, maar komen er geen tabellen tevoorschijn waar ik op kan klikken om in te laden (wat normaal wel het geval moet zijn).

Alsook blijven bestaande tabellen in mijn Power B- desktop fil stuck in ‘evaluating’ wanneer ik probeer te refreshen:

image

In invantive zelf kan ik de tabellen wel gewoon queryen via UniversalSQL.

Ook kan ik de Bridge Online Monitoring en App Online Monitoring niet openen. Deze blijven laden zonder te openen.

image

Weten jullie wat hier het probleem kan zijn?

Het probleem van niet kunnen aanmelden op Invantive Bridge Online Monitoring is meestal een teken dat alle beschikbare parallelle downloadslots bezet zijn. Een veel langere duur kan hiermee samenhangen, evenals het blijven hangen van het downloaden van de tabellenlijst.

Advies is om in het scherm Sessie I/O’s op Invantive Cloud te kijken welke BridgeOnline*-provider I/O’s erg lang duren en hoe zich dat ontwikkelt.

Mocht u een specifiek voorbeeld gevonden hebben, voeg dan van dat downloadverzoek uit sessie I/O’s een voorbeeld toe met alle velden.

We zullen pogen eventuele sessies af te breken van dit specifieke account.

Er is geen Session I/O die verschrikkelijk lang duurt die ik kan zien.

Kunnen jullie die sessies afbreken die eventueel nog actief zijn en probeer ik erna opnieuw?

Per abuis is dit topic niet meer beantwoord.

Advies is om nogmaals te proberen. De dienst is inmiddels herstart.

Deze vraag is automatisch gesloten na 1 week inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Dit topic is 3 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.