Hiërarchie grootboekrekening rubrieken Snelstart niet te ontsluiten

Wij hebben een grootboekclassificatieschema in Snelstart die bestaat uit meerdere classificatie niveau’s.

Zie onderstaand voorbeeld waarbij grootboekrekening “1 Test” valt onder een classificatie op het 5de niveau.

image

Wanneer wij de grootboekrekening stamdata via Invantive Cloud ophalen (via tabel: SnelStart.Grootboek.GrootboekRekeningen@snr) krijgen wij echter maar één kolom met de naam grootboekRubriek mee, die uitsluitend het diepste niveau bevat.

Is het mogelijk om de volledige classificatie hierarchie van de grootboekrekeningen te ontsluiten?

De onderliggende SnelStart-API van deze tabel is GrootboekModel. Hierin staat enkel het veld grootboekRubriek. Volgens de API changelog is dit veld beschikbaar sinds 8 juni 2021. Er zijn geen gedocumenteerde uitbreidingen om de structuur op te vragen.

Een vraag is voorgelegd aan SnelStart of er plannen in deze richting zijn of dat er documentatie ontbreekt.

Advies is om voorlopig de grootboekstructuur handmatig over te nemen uit SnelStart en te verwerken in de opvraging.

De SnelStart-API’s bieden op dit moment geen faciliteiten om de grootboekstructuur op te vragen. Het punt is genoteerd als suggestie bij SnelStart.

Advies is om voorlopig de grootboekstructuur handmatig over te nemen uit SnelStart en te verwerken in de opvraging.

Deze vraag is automatisch gesloten na 1 week inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.