HTTP ERROR 503 on start.exactonline.nl

Bij het openen in een browser van de website https://start.exactonline.nl kan een HTTP 503 error optreden in alle browsers. Dit treedt in dit scenario op bij alle PC’s op op dezelfde locatie. Vanaf andere locaties kan Exact Online wel gebruikt worden.

Een HTTP status 503 betekent “Service Unavailable”.

Akamai Client Reputation

Exact Online gebruikt een tussenlaag van Akamai waar het interactieve gebruik van Exact Online overheen gaat. Akamai kan hierbij zorgen voor bescherming zoals tegen DDoS aanvallen, scannen op kwetsbaarheden en aanvallen op de applicatielaag.

In deze tussenlaag van Akamai kunnen regels ingesteld zijn om ongewenst gebruik zoals web scraping te detecteren. Een 503 error kan optreden op Exact Online als deze regels van mening zijn dat er sprake is van web scraping.

De dienstverlening via Akamai kan dan 24 uur opgeschort worden voor een IP-adres. Na 24 uur zal het weer mogelijk zijn om vanaf het IP-adres de Exact Online website te openen.

Een blokkade op Akamai voor Exact Online kan ook optreden indien het IP-adres een slechte reputatie krijgt door ongewenst gedrag op andere door Akamai ondersteunde websites.

Meer informatie over Akamai blocks is te vinden in “Why is Akamai blocking me?”.

De reputatie van een IP-adres bij Akamai kan opgevraagd worden via de “Client Reputation lookup application”.

Voorbeelden van een webscraperuitkomst is:

Web Scraper Akamai Client Reputation lookup

De reguliere uitkomst ziet er uit als:

Normale Akamai Client Reputation lookup

503 error via Exact Online API

Een HTTP 503 foutmelding kan ook optreden via de API’s; zie hiervoor bijvoorbeeld Workaround onterechte HTTP 503 bij verwijderen Exact Online data.