Invantive goes USA [NL]

HARDERWIJK – Invantive gaat op de Amerikaanse toer. De WIPO (World Intellectual Property Organization) heeft de aanvraag van Invantive als geregistreerd merk inmiddels goedgekeurd. Daarmee is een voorkeursrecht verworven.

De WIPO is de Internationale auteursrechtenorganisatie van de Verenigde Naties en richt zich op de ontwikkeling van een uitgebalanceerd en toegankelijk internationaal systeem van intellectuele eigendomsrechten dat creativiteit beloond, innovatie stimuleert, bijdraagt aan economische ontwikkeling en daarbij het publieke belang niet uit het oog verliest.

Eigendomsrechten

De WIPO houdt zich bezig met de ontwikkeling van internationaal recht en de implementatie van internationale verdragen. Daarnaast beheert de organisatie de internationale registratie van intellectuele eigendomsrechten. De WIPO laat innoverende bedrijven toe en doordat er meer aanvragen komen is het tegelijk ook een graadmeter voor economisch herstel. Voor Invantive betekent dit dat het bedrijf gemakkelijker toegang heeft tot de Amerikaanse markt. Zeker nu, nadat Invantive juridische software heeft geleverd aan GuideOne (de grootste kerkelijke verzekeraar van Amerika) worden meer aanvragen verwacht voor het leveren van software. Tevens is het intellectuele eigendom van Invantive beschermd.