Itgenboe161: The data download was cancelled bij SalesEntries op Exact Online

Deze error komt vaak herhaaldelijk voor, en zorgt soms wel, soms niet ervoor dat het verversen van een data flow of set faalt.

Dit gebeurt zowel bij benaderen via de Power BI Desktop client, de service, en bij data flows.

Voornamelijk zorgt de tabel SalesEntries voor dit issue. In onze administratie is deze gevuld met 34,582 rijen. We selecteren een subset van de kolommen. Hier lijkt geen snellere/stabielere versie van te zijn.

Op aanraden (Vermijd time-out fout bij Power BI OData download) gebruiken we ondertussen deze parameters:

[Implementation=“2.0”,ODataVersion=4,OmitValues=ODataOmitValues.Nulls,Timeout=#duration(0,1,0,0)]

Eerder (toen kwam de error ook al voor) enkel Implementation en Timeout.

Voorbeeld vanochtend:

select t.[AmountDC], t.[AmountFC], t.[Created], t.[Description], t.[Division], t.[DueDate], t.[EntryDate], t.[EntryID], t.[EntryNumber], t.[InvoiceNumber], t.[Status], t.[StatusDescription], t.[Type], t.[TypeDescription], t.[VATAmountDC], t.[YourRef], t.[DivisionName], t.[DivisionLabel] from ExactOnlineREST.SalesEntry.SalesEntries@eol t

Poging 1, 341,524 ms
itgenboe161: The data download was cancelled after 5 minutes, 41 seconds, probably by the user. Please optimize your query as described on https://go.invantive.com/en/power-bi-tuning. Then re-run the query.

Poging 2, 343,180 ms
itgenboe161: The […] 5 minutes, 43 seconds, […]. Then re-run the query.
Een aantal stappen/meldingen hierin:

Uit Bridge Online Monitoring:

45 01-02-2022 05:48:40.592 ResponseCache Uncached response retrieval failed. Return failed response. Do not add failed response to the response cache.
44 01-02-2022 05:48:40.562 Toepassinguitzondering itgenpmr004: The execution was cancelled. (ce561a39-b6cb-4cff-9505-892f15b565d3)
43 01-02-2022 05:48:38.674 DataRetrieval Registreren ophalen van 33,420 rijen uit ‘ExactOnlineREST.SalesEntry.SalesEntries’ in 338,376 ms, succes: False.
42 01-02-2022 05:47:29.298 DataRetrieval So far returned 30,000 rows from query on ‘Invantive.ExactOnlineREST.SalesEntry.SalesEntries@eol’ (approximate size 27,138,638 bytes).

Poging 3, 24,342 ms.
Echter, data flow faalt na 10 minuten 1 seconden, terwijl de time-out op 1 uur staat. De errors lijken hier voor een stop te zorgen, of cancelt er iets na 5 minuten, en geeft data flows op na 2 pogingen…?

Wat is hier de uiteindelijke oorzaak van en hoe lossen we dit op, is er een workaround?

Een korte scan levert op dat SalesEntries relatief weinig gebruikt wordt en meestal minder dan 35K rijen bevat. Bij dieper kijken valt op dat de SalesEntries API van Exact Online vaak extreem hoge responsetijden heeft per API-call. Uitschieters van boven de 50 seconden voor 1 API-call lijken op deze omgeving vaker per dag voor te komen.

Advies is om delegatie te verstrekken zoals beschreven in Toegang via delegatie op Invantive Cloud voor consultants. We proberen dan het probleem gereproduceerd te krijgen en bij Exact Online in te dienen.

Dank voor het antwoord, ik heb de delegatie ingesteld. Ik hoop dat ze er iets aan doen…

Het verzamelen van data gaat wat moeizaam. We zijn recent over naar een cluster op Linux. Inmiddels gelukt om een voorbeeld te vinden via SessionIOs@DataDictionary:

  • Start: 01-02-2022 14:50:18 (UTC)
  • Einde: 01-02-2022 14:50:56 (UTC)
  • Duur: 38597 ms
  • Omvang: 100 KB
  • URL: https://start.exactonline.nl/api/v1/2557641/salesentry/SalesEntries?$select=*&$skiptoken=guid'cc85ebde-ad99-499f-8599-17ee2e4b68c3'

Een ticket is ingediend bij Exact Online onder case 03429704. Bij eventueel zelf contact met Exact Online verwijzen naar deze case.

Er is twee weken geleden door Exact Support een technisch intern verzoek uitgezet. We zijn nog in afwachting van een eerste reactie.

Op dit moment is er nog geen reactie vanuit Exact Support. Zodra een reactie komt zal die verwerkt worden tot een actieplan.

Het technisch rapport is nog in behandeling bij Exact Online. De aanpassing die hiervoor gedaan moet worden, blijkt een grote aanpassing te zijn aan het Exact Online endpoint. Vandaar dat dit nog niet is opgelost. Waarschijnlijk gaat de aanpassing in Exact maart worden. Zodra meer bekend wordt zal dit topic bijgewerkt worden.

Een bericht is gesplitst naar een nieuw topic: Itgenboe147 melding

Op dit moment is er nog geen reactie op Exact Online case 03429704. Een reminder is uitgezet.

Op 12 april hebben we bericht gehad dat het probleem nog op de backlog staat en of er een update zou kunnen komen. Hierna is geen update geweest.

We zullen nogmaals een reminder opvoeren onder dit Exact Online support ticket.

Advies is om zelf een ticket in Exact Online Supportsite met in de titel “Klacht” of om de accountmanager te bellen. Verwijs hierbij naar ticket 03429704.

Gezien de doorlooptijd van ruim 4 maanden en geen inhoudelijke reacties meer sinds 22 februari is de verwachting dat dit punt niet op korte termijn opgelost gaat worden in Exact Online. Vergelijkbare problemen treden ook op andere API’s op.

Als het gebruik van SalesEntries noodzakelijk is, dan is advies om met hulp van consultancy te kijken of er een workaround mogelijk is.

Vanuit Exact Support kwam bericht dat er geen nieuws is wanneer het probleem wordt opgepakt. Men geeft aan te willen proberen het in Q2 op te lossen. Voor advies gelieve vorige antwoord te raadplegen.