Itgenclr001 U hebt niet de juiste machtigingen voor deze map

Bij het uitvoeren van de volgende query op Outlook t.b.v. facturatie uren:

--
-- Distinct list of folders. A folder can be listed multiple times
-- such as through DEFAULT, EXTERNAL, etc. depending on the setup.
--
select fdr.entryid
,   listagg(distinct sourcetype) sourcetypes
,   listagg(distinct sourcename) sourcenames
,   listagg(distinct name) names
,   listagg(distinct class) classes
,   listagg(distinct description) descriptions
,   listagg(distinct folderpath) folderpaths
,   listagg(distinct addressbookname) addressbooknames
,   listagg(distinct displayname) displaynames
,   listagg(distinct label) labels
from  folders(true, true, true, true)@Outlook fdr
where fdr.defaultmessageclass = 'IPM.Appointment'
group
by   fdr.entryid'

krijg ik de foutmelding:

itgenclr001
U hebt niet de juiste machtigingen voor deze map.

In de trace staat:

14:28:50.81848-WPF-?-02ad686e-82a0-4a1d-8046-13c9153e1f22-25: Enumerated Outlook folder 'Gedeelde Contactpersonen' with source 'Openbare mappen - x@acme.nl' and class 'olFolder' in store ID '0000...000000'.
14:28:50.98102-missing-25: !! First chance exception handling of type 'COMException':
14:28:50.98102-missing-25: U hebt niet de juiste machtigingen voor deze map.
...
14:28:50.98301-missing-25: !! invantive-external-error-code='0x80020009'
property-0-System.Runtime.InteropServices.COMException-ErrorCode='-2147352567'
property-0-System.Runtime.InteropServices.COMException-HResult='-2147352567'
property-0-System.Runtime.InteropServices.COMException-Source='Microsoft Outlook'

Blijkbaar gaat het fout op de contactpersonen van een van de gedeelde mappen.

Stack trace:

  bij Microsoft.Office.Interop.Outlook._Store.GetRootFolder()
  bij Invantive.Data.Windows.Providers.Office.Outlook.OutlookProvider.LE.MoveNext()
  bij Invantive.Data.Windows.Providers.Office.Outlook.OutlookProvider.RY.MoveNext()
  bij Invantive.Data.SqlUtility.HPB.MoveNext()
  bij System.Linq.Enumerable.<SelectManyIterator>d__17`2.MoveNext()
  bij Invantive.Sql.DataSourceOrFunctionTree.<GetData>d__52.MoveNext()
  bij Invantive.Data.CompressedEnumerable`1.<GetEnumerator>d__8.MoveNext()
  bij Invantive.Sql.FirehoseResultSet.GB.MoveNext()
  bij Invantive.Sql.FirehoseResultSet.TB.MoveNext()
  bij Invantive.Data.CompressedEnumerable`1.<GetEnumerator>d__8.MoveNext()
  bij Invantive.Sql.FirehoseResultSet.GB.MoveNext()
  bij Invantive.Sql.FirehoseResultSet.TB.MoveNext()
  bij Invantive.Sql.FilterIterator.KB.MoveNext()
  bij Invantive.Sql.FirehoseResultSet.TB.MoveNext()
  bij Invantive.Sql.ChainedFirehose.LB.MoveNext()
  bij Invantive.Sql.FirehoseResultSet.TB.MoveNext()
  bij System.Linq.Lookup`2.Create[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 keySelector, Func`2 elementSelector, IEqualityComparer`1 comparer)
  bij System.Linq.GroupedEnumerable`3.GetEnumerator()
  bij System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
  bij System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable`1 source)
  bij Invantive.Sql.GroupByIterator.TZ.MoveNext()
  bij Invantive.Sql.FirehoseResultSet.TB.MoveNext()
  bij Invantive.Sql.SelectListIterator.DE.MoveNext()
  bij Invantive.Sql.FirehoseResultSet.TB.MoveNext()
  bij Invantive.Data.CompressedEnumerable`1.<GetEnumerator>d__8.MoveNext()
  bij Invantive.Sql.FirehoseResultSet.GB.MoveNext()
  bij Invantive.Sql.MaterializeSparseArrayIterator.<Iterator>d__1.MoveNext()
  bij Invantive.Sql.QueryPlan.ZE.MoveNext()
  bij Invantive.Data.ExtensionMethods.RTB`1.YTB.MoveNext()
  bij System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
  bij System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
  bij Invantive.Data.ConnectionManager.HD.U(QueryPlan )
  bij System.Linq.Enumerable.WhereSelectArrayIterator`2.MoveNext()
  bij System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
  bij System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable`1 source)

Hoe kan ik de map gemakkelijker achterhalen die fout gaat?

Hoe kan ik ondanks foutmelding toch alle overige Outlook stores opvragen?

In release 22.0.46 en later wordt de vierde optie IgnoreComException bij folders op meer plekken afgedwongen. Als het goed is, dan wordt de map zonder machtigingen dan overgeslagen. Door de mappen te vergelijken met de daadwerkelijk zichtbare (misschien ontoegankelijke) mappen kan het verschil bepaald worden.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.