Itgenclr006 Kan geen toegang krijgen tot een gesloten Stream. Er is een onbekende fout opgetreden

Bij het exporteren van het grid naar een Excel-bestand in Invantive Control 22.0.159 bij “Selecteer uw gegevens” krijg ik de volgende foutmelding:

itgenclr006
Kan geen toegang krijgen tot een gesloten Stream. Er is een onbekende fout opgetreden.

De call stack is:

System.ObjectDisposedException
  bij System.IO.Compression.DeflateStream.EnsureNotDisposed()
  bij MS.Internal.IO.Packaging.CompressStream.Flush()
  bij MS.Internal.IO.Zip.ZipIOLocalFileBlock.FlushExposedStreams()
  bij MS.Internal.IO.Zip.ZipIOLocalFileBlock.UpdateReferences(Boolean closingFlag)
  bij MS.Internal.IO.Zip.ZipIOBlockManager.SaveContainer(Boolean closingFlag)
  bij MS.Internal.IO.Zip.ZipIOBlockManager.SaveStream(ZipIOLocalFileBlock blockRequestingFlush, Boolean closingFlag)
  bij MS.Internal.IO.Zip.ZipIOModeEnforcingStream.Dispose(Boolean disposing)
  bij System.IO.Stream.Close()
  bij System.IO.Packaging.PackagePart.Close()
  bij System.IO.Packaging.Package.DoClose(PackagePart p)
  bij System.IO.Packaging.Package.DoOperationOnEachPart(PartOperation operation)
  bij System.IO.Packaging.Package.System.IDisposable.Dispose()
  bij Infragistics.Documents.Core.Packaging.PackageWrapper.Dispose()
  bij Infragistics.Documents.OfficeOpenXml.Core.OfficeDocumentManager.Dispose(Boolean disposing)
  bij Infragistics.Documents.Excel.Serialization.WorkbookSaveManagerExcel2007.Dispose(Boolean disposing)
  bij Infragistics.Documents.Core.Async.UsingHelper`1.<Execute>b__3_1()
  bij Infragistics.Documents.Core.WorkItem.WorkItemSync.ExecuteCore(WorkItemScheduler scheduler)
  bij Infragistics.Documents.Core.WorkItem.Execute(WorkItemScheduler scheduler)
--- Einde van stacktracering vanaf vorige locatie waar uitzondering is opgetreden ---
  bij System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  bij TryThrowExceptionDispatchInfo(Object )
  bij Infragistics.Documents.Core.WorkItem.ExceptionInfo.Rethrow()
  bij Infragistics.Documents.Core.WorkItem.RunNextWorkItem(WorkItemScheduler scheduler)
  bij Infragistics.Documents.Core.WorkItem.Execute(WorkItemScheduler scheduler)
  bij Infragistics.Documents.Core.WorkItemScheduler.SynchronousImpl.Execute(WorkItem workItem)
  bij Infragistics.Documents.Excel.Workbook.Save(String fileName, WorkbookSaveOptions saveOptions)
  bij Infragistics.Win.UltraWinGrid.ExcelExport.UltraGridExcelExporter.EndExportInternal(UltraGridExporterHelper exportHelper, Boolean canceled)
  bij Infragistics.Win.UltraWinGrid.UltraGrid.Export(IUltraGridExporter exporter)
  bij Infragistics.Win.UltraWinGrid.ExcelExport.UltraGridExcelExporter.Export(UltraGrid grid, WorkbookFormat workbookFormat)
  bij Infragistics.Win.UltraWinGrid.ExcelExport.UltraGridExcelExporter.Export(UltraGrid grid, String fileName, WorkbookFormat workbookFormat)
  bij Invantive.Producer.Windows.Forms.UltraGridExtensionMethods.ExportToExcel(UltraGrid ultraGrid, GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ExportSettings exportSettings, String sqlStatement) in c:\smoke\ws-22.0\Invantive.Producer\src\Invantive.Producer.Windows.Forms\ApplicationCopy.cs:regel 157
  bij Invantive.Producer.Windows.Forms.UltraGridExtensionMethods.ExportGridToFile(UltraGrid ultraGrid, GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ExportSettings exportSettings, String sqlStatement, ResultSet resultSet, Boolean forceQuestion) in c:\smoke\ws-22.0\Invantive.Producer\src\Invantive.Producer.Windows.Forms\UsageInformationPanel.cs:regel 75

Treedt deze foutmelding consistent op?

Zo ja, welke stappen worden doorlopen?