Itgenclr015 error bij het openen van Excel-bestand vanuit Outlook bijlage

Bij het openen van het Excel-bestand vanuit een Outlook-bijlage krijg ik de foutmelding:

itgenclr015
De verbindingen van het aangeroepen object met de clients zijn verbroken. (Uitzondering van HRESULT: 0x80010108 (RPC_E_DISCONNECTED)).

Bericht ID: e8ca1a15-39cb-474f-973d-a945c2ca3e59
Opgetreden (UTC): 14/09/2021 11:52:18

System.Runtime.InteropServices.COMException
bij Microsoft.Office.Interop.Excel._Workbook.get_FullNameURLEncoded()
bij Invantive.Producer.Control.Utility.ZK(GlobalState , ExecutionOptions , Workbook ) in C:\Users\gle3.WS212\Documents\ws-master\Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\Utility.cs:regel 6510
bij Invantive.Producer.Control.Utility.ReadWorkbookRepository(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SystemWorkingContext context, Workbook workbook, Boolean readIfNeedsUpgrade) in C:\Users\gle3.WS212\Documents\ws-master\Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\Utility.cs:regel 6451

De logica voor het ophalen van de Excel-gegevens is verbeterd in release 22.0. Dit probleem zou niet meer voor moeten komen. Gelieve een upgrade te plaatsen.