Itgenclr010: Kan COM-object van het type Microsoft.Office.Interop.Outlook.ApplicationClass niet converteren naar interfacetype Microsoft.Office.Interop.Outlook._Application

Bij het gebruik van Invantive Control for Excel 20.2.2 krijg ik een foutmelding bij het berekenen van een grootboeksaldo uit de boekhouding:

itgenclr010: Kan COM-object van het type Microsoft.Office.Interop.Outlook.ApplicationClass niet converteren naar interfacetype Microsoft.Office.Interop.Outlook._Application. Deze bewerking is mislukt doordat de QueryInterface-aanroep voor het COM-onderdeel voor de interface met IID {00063001-0000-0000-C000-000000000046} is mislukt door de volgende fout: De RPC-server is niet beschikbaar. (Uitzondering van HRESULT: 0x800706BA). (‘Result period’!O278)
Bericht ID: af7d2176-b367-4c45-890f-9ac521892f26
Opgetreden (UTC): 6/09/2021 7:37:03
System.InvalidCastException
bij System.StubHelpers.StubHelpers.GetCOMIPFromRCW(Object objSrc, IntPtr pCPCMD, IntPtr& ppTarget, Boolean& pfNeedsRelease)
bij Microsoft.Office.Interop.Outlook.ApplicationClass.get_Session()
bij Invantive.Data.Windows.Providers.Office.Outlook.OutlookProvider.GetPartitionsUncached(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Boolean failWhenPartitionListNotAvailable)
bij Invantive.Data.GenericProvider.GetPartitionsCached(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Boolean failWhenPartitionListNotAvailable)
bij Invantive.Data.ConnectionManager.HE(GlobalState , ExecutionOptions )
bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetPartitions(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions)
bij Invantive.Producer.Office.CacheManager.get_PartitionInfos() in C:\Users\gle3.WS212\Documents\ws-master\Invantive.Producer\src\Invantive.Producer.Office\CacheManager.cs:regel 31
bij Invantive.Producer.Office.CacheManager.get_PartitionInfo() in C:\Users\gle3.WS212\Documents\ws-master\Invantive.Producer\src\Invantive.Producer.Office\CacheManager.cs:regel 320
bij Invantive.Producer.Control.UdfBase.IsPartitionVisible(String partitionCodeWithoutAlias, String providerAlias) in C:\Users\gle3.WS212\Documents\ws-master\Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\UDF\Utilities\UdfMeasurement.cs:regel 111
bij Invantive.Producer.Control.UdfBase.IsPartitionVisible(String partitionCodeAndAlias) in C:\Users\gle3.WS212\Documents\ws-master\Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\UDF\Utilities\UdfMeasurement.cs:regel 111
bij Invantive.Producer.Control.UdfExactOnline.TH(String ) in C:\Users\gle3.WS212\Documents\ws-master\Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\UDF\Platforms\UdfExactOnline.cs:regel 5543
bij Invantive.Producer.Control.UdfExactOnline.GetEolXmlBalanceLinePeriodInformation(String fieldName, String divisionCode, Int64 reportingYear, Int64 reportingPeriodFrom, Int64 reportingPeriodTo, String glAccountCode, String glAccountType, String glAccountBalanceType, String reportingSchemeCode, String classificationCode, Boolean afterEntry, Int64 classificationLevelsIncluded, String executionHint, Boolean isNoValueNA, ResultAggregationMethod resultAggregationMethod) in C:\Users\gle3.WS212\Documents\ws-master\Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\UDF\Platforms\UdfExactOnline.cs:regel 6492

Deze foutmelding trad bij dezelfde formule niet eerder op in versie 20.0.133.

Waarschijnlijk is er sprake van een installatie issue in Outlook waar Invantive Control for Excel niet-elegant mee omgaat. De nieuwe release gaat hier beter mee om en zorgt voor minder overlast: https://download.invantive.com/release/msi/Invantive%20Control%20for%20Excel-20.2.6.msi