HRESULT: 0xBFE40111 bij aanmelden Exact Online vanuit Excel

Bij het aanmelden op Exact Online vanuit Excel met Invantive Control krijg ik de foutmelding:

itgenclr001: Uitzondering van HRESULT: 0xBFE40111.
Bericht ID: ea28674f-d6d2-4cd3-b201-d4cf89c38936
Opgetreden (UTC): 9-12-2021 11:33:12
System.Runtime.InteropServices.COMException
bij System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHRInternal(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo)
bij System.Runtime.InteropServices.CustomMarshalers.EnumeratorViewOfEnumVariant.MoveNext()
bij Invantive.Data.Windows.Providers.Office.Outlook.OutlookProvider.NB.MoveNext()
bij Invantive.Data.Windows.Providers.Office.Outlook.OutlookProvider.GetPartitionsUncached(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Boolean failWhenPartitionListNotAvailable)
bij Invantive.Data.GenericProvider.GetPartitionsCached(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Boolean failWhenPartitionListNotAvailable)
bij Invantive.Data.ConnectionManager.XA(GlobalState , ExecutionOptions )
bij Invantive.Data.ConnectionManager.GetPartitions(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions)
bij Invantive.Producer.Office.CacheManager.get_PartitionInfos() in C:\Users\gle3.WS212\Documents\ws-master\Invantive.Producer\src\Invantive.Producer.Office\CacheManager.cs:regel 31
bij Invantive.Producer.Office.OfficeUtility.LoadPartitions(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IActionRibbon ribbon, RibbonMenu menu) in C:\Users\gle3.WS212\Documents\ws-master\Invantive.Producer\src\Invantive.Producer.Office\OfficeUtility.cs:regel 2156
bij Invantive.Producer.Control.ActionsRibbon.ConnectionManager_StatusChange(Object sender, StatusChangeEventArgs e) in C:\Users\gle3.WS212\Documents\ws-master\Invantive.Control\src\Invantive.Producer.Control\ActionsRibbon.cs:regel 910

Deze foutmelding is gelijking op een eerdere. De melding verwijst naar de verbinding die met een geopende Outlook-instantie wordt gemaakt, zodat Outlook elementen ook uitgelezen kunnen worden met Invantive SQL queries.

Het versienummer van de Excel add-in is niet meegekomen in de melding, maar waarschijnlijk is het opgelost door een nieuwere versie te installeren vanaf:

Mocht het na installatie en opnieuw opstarten van Windows niet opgelost zijn, gelieve dan een antwoord toe te voegen. Verwerk in dit antwoord de exacte melding uit Systeemberichten op Invantive Cloud (na anonimisatie) zoals beschreven

De COM-foutmelding 0xBFE40111 is een exotische foutmelding. Helaas is zowel via Microsoft als via Google weinig over te vinden. Een workaround is om bij aanhoudende problemen voorlopig even Outlook te beëindigen voor start van Excel. Uiteindelijk zal echter de foutmelding opgelost of onderdrukt moeten worden.

Soms kan ook een reparatie van de installatie van Microsoft Outlook helpen. Dit kan een systeembeheerder uitvoeren via “Programs & Features”, Outlook selecteren (of Office) en dan “Repair”.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.