Itgeneor362 na aanpassing naar OAuth in Invantive Cloud en Exact Online

Na registratie van Invantive als App in Exact Online heb ik problemen met het ophalen van data uit Exact Online.

Hierbij loop ik tegen een itgeneor362 error aan: “OAuth-gegevensbron is een geldig access token vereist”. Ik loop hier zowel tegenaan als ik data probeer op te halen via Power BI als via een Python script.

Het probleem is voor 10 minuten te verhelpen door de autorisatie te vernieuwen op de datacontainer zoals beschreven in [Eenvoudiger autorisaties vernieuwen op Invantive Cloud].

Python script wat gebruikt wordt om data op te halen is voor bijvoorbeeld een overzicht van de actieve administraties:

import requests

vuser = username_invantive_Cloud
vpassword = password_invantive_Cloud
Entrypoint = 'https://bridge-online.cloud/bedrijfsnaam/odata4/ExactOnlineREST.System.SystemDivisions@eol?$Select= Code, Description'
response = requests.get(Entrypoint, auth=(vuser, vpassword))

Bovenstaande werkte voorheen en werkt nu nog steeds voor de eerste 10 minuten. Dit is in mijn ogen ook gelijk aan methode waarop Power BI data authenticatie voorheen toepaste.

Als de verbinding naar Invantive Cloud (en vervolgens data ophalen uit Exact Online) nu ook volgens het OAuth2.0 principe moet lopen wat gebruik ik dan voor bijvoorbeeld:

  • Authorization URL
  • Acces Token URL
  • Redirect URL

Zijn dit dezelfde URL’s die zijn ingericht voor Invantive Cloud binnen Exact Online? Of kan ik die informatie ergens anders terugvinden.

Op dit moment is er een storing die bij een deel van de Exact Online-omgevingen leidt tot een igeneor362 foutmelding.

De storing is terug te vinden op https://status.invantive.com/ en is zichtbaar rechtsboven in de forums.

De oorzaak van de storing is een grote upgrade van Invantive Cloud, vooruitlopend op de aanpassingen die Exact Online op dit moment in een aantal landen buiten Nederland heeft geïntroduceerd. Naar verwachting zal het probleem in de loop van woensdagochtend opgelost worden. Het zal nodig zijn om daarna nog eenmaal de autorisaties te vernieuwen.

Andere platformen dan Exact Online ervaren geen hinder van deze storing.

Storing is inmiddels verholpen en alles is weer operationeel, dank.

1 Like

Binnen Invantive Cloud zijn extra faciliteiten toegevoegd om het offline gaan van de Exact Online database te repareren en te voorkomen. Meer informatie hierover is te vinden op Auto-recovery van Exact Online refresh tokens voor datacontainers.

De itgeneor362 foutmelding blijkt samen te hangen met een bug in de Exact Online API bij het verwerven van een nieuw access token met een refresh token en client secret. Deze bug zorgt er onder bepaalde condities voor dat vanaf dat moment de refresh token keten doorbroken is en de database niet meer bruikbaar is.

Voor meer details zie Itgeneor362 Voor toegang tot de OAuth-gegevensbron is een geldig access token vereist. Het access token kon niet worden verkregen.