Itgennnl005 (500) Internal Server Error bij openen NMBRS database via Bridge Online

Sinds gisteren krijgen wij de volgende melding bij authenticeren bij de Bridge Online voor Nmbrs.

Microsoft.Mashup.Engine1.Library.Resources.HttpResource:
Request failed:
OData Version: 3 and 4, Error:
The remote server returned an error:
(500) Internal Server Error.
(De database ‘BEDRIJF B.V. - gebruiker@voorbeeld.com-72aa839e-da4b-4c47-95e8-fde87cf2c176: 72aa839e-da4b-4c47-95e8-fde87cf2c176’ kon niet worden geopend.
De partities kunnen niet worden opgehaald.
(itgennnl005, f544107d-724f-423e-a4f4-86d3fcf2cc51))

OData Version: 4, Error:
The remote server returned an error:
(500) Internal Server Error.
(De database ‘BEDRIJF B.V. - gebruiker@voorbeeld.com-72aa839e-da4b-4c47-95e8-fde87cf2c176: 72aa839e-da4b-4c47-95e8-fde87cf2c176’ kon niet worden geopend.
De partities kunnen niet worden opgehaald. (itgennnl005, 243690a6-44ef-465d-ac44-2fa0a94af98a))

OData Version: 3, Error:
The remote server returned an error:
(500) Internal Server Error. (De database ‘BEDRIJF B.V. - gebruiker@voorbeeld.com-72aa839e-da4b-4c47-95e8-fde87cf2c176: 72aa839e-da4b-4c47-95e8-fde87cf2c176’ kon niet worden geopend.
De partities kunnen niet worden opgehaald.
(itgennnl005, 95a80ca3-3812-4de8-adb6-129ae7599177))

De foutcode itgennnl005 treedt op indien om - welke reden dan ook - het niet lukt om de lijst van NMBRS administraties op te halen direct na het aanmelden.

Met de NMBRS API is het helaas niet mogelijk om via een API te bepalen of de gebruiker succesvol aangemeld kan worden. Na het “aanmelden” (feitelijk geen aanmelden) wordt meteen de lijst van administraties opgehaald. Een zij-effect hiervan is dat meteen gecontroleerd wordt of de aanmeldgegevens wel correct zijn.

Aangezien itgennnl005 geen duidelijke hint geeft over de achterliggende oorzaak zal deze foutcode in de toekomst minder vaak gebruikt worden. Een groot aantal varianten voor typische systeeemfouten zijn toegevoegd en itgennnl005 wordt alleen nog gebruikt voor overige niet-afgedekte mogelijkheden.

Vaak is de echte reden terug te vinden in “Systeemberichten” / “System Messages”.

Advies is om daar altijd eerst te kijken voor meer details.

Hier staat de volgende extra tekst:

De partities kunnen niet worden opgehaald.Namespace Manager or XsltContext needed. This query has a prefix, variable, or user-defined function.

met call stack:

System.Xml.XPath.XPathException
ValidationException
at MS.Internal.Xml.XPath.CompiledXpathExpr.get_QueryTree()
at System.Xml.XPath.XPathNavigator.Evaluate(XPathExpression expr, XPathNodeIterator context)
at System.Xml.XPath.XPathNavigator.Select(XPathExpression expr)
at System.Xml.XmlNode.SelectNodes(String xpath)
at System.Xml.XmlNode.SelectSingleNode(String xpath)
at Invantive.Data.XmlUtility.GetXmlElement(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, XmlNode node, String xpath)
at Invantive.Data.XmlUtility.A(GlobalState , ExecutionOptions , A , Int32 , String , XmlNode , XmlDatabaseColumnDefinition , String )
at Invantive.Data.XmlUtility.ProcessData(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IProviderManager manager, XmlDocument xmlDocument, String topic, XmlObjectDefinition xmlObjectDefinition, XmlDatabaseColumnDefinitionCollection allFields, AdditionalResultInformation additionalInfo, String namespacePrefix, Boolean forceNamespacePrefix, XmlNamespaceManager xmlNamespaceManager, Boolean mayGiveHintsToReduceFieldCountAndCheckPathsAllUsed)+MoveNext()
at Invantive.Data.Providers.Nmbrs.NmbrsNlProvider.GetRowsDataFromWebService(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, ServiceRequest serviceRequest, String topic, XmlObjectDefinition objectDefinition, XmlDatabaseColumnDefinitionCollection allFields, QueryObject queryObject, ParameterList parameterList, SharedResultSetObjects sharedObjects)+MoveNext()
at Invantive.Data.Providers.Nmbrs.NmbrsNlProvider.b(GlobalState , ExecutionOptions )
at Invantive.Data.Providers.Nmbrs.NmbrsNlProvider.GetPartitionsUncached(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Boolean failWhenPartitionListNotAvailable)
at Invantive.Data.GenericProvider.GetPartitionsCached(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Boolean failWhenPartitionListNotAvailable)
at Invantive.Data.Providers.Nmbrs.NmbrsNlProvider.OnAfterOpen(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions)

Dit lijkt een softwarefout door een nieuwe release. Mogelijkerwijs hangt die samen met XML Tabel BalanceLines kolom Open en Close leeg?.

Onze developers zullen het probleem bestuderen. Zodra meer bekend is wordt deze post bijgewerkt met een antwoord.

Onderstaande is denk ik niet voor mij bedoeld (wij gebruiken namelijk geen NMBRS).

Waarschijnlijk is er sprake van een gedeeldde oorzaak. De XML-driver is een van de meest, zo niet dé meest, complexe driver die Invantive SQL gebruikt. Hij verwerkt zowel XSD-gebaseerde bronnen zoals Exact Online, maar ook SOAP / WSDL zoals bijvoorbeeld NMBRS en Twinfield. Het vermoeden is dat de aanpassingen voor optimalisatie op Exact Online XML ook negatieve gevolgen hebben voor NMBRS.

Als het goed is, dan werkt het openen van een NMBRS-omgeving weer. Een aantal optimalisaties zijn uitgeschakeld en worden gecontroleerd aan het einde van 2021 of vroeg 2022 weer opnieuw in gebruik genomen.