Itgenrst004 melding op ExactOnlineXML.XML.GLAccountClassificationRelations

Bij het uitlezen van de tabel ExactOnlineXML.XML.GLAccountClassificationRelations naar Power BI Desktop krijg ik de foutmelding:

itgenrst004
Het type van de feitelijke gegevens moet overeenkomen met het gegevenstype van de kolom ‘ROWNUM’ in ‘’.
Zorg ervoor dat het werkelijke gegevensgegevenstype (momenteel ‘Int64’) in rij #1 wordt omgezet in het gegevenstype (momenteel ‘int32’).

Het SQL-statement is:

select t.*
from   ExactOnlineXML.XML.GLAccountClassificationRelations@eol t

Dit probleem is gereproduceerd in de 23.0-versie die heden in productie is genomen op Invantive Cloud.

De oorzaak is weggenomen en na controle zal binnen enkele dagen een nieuwe release in productie genomen worden op Invantive Cloud.

De achtergrond van dit probleem is dat Invantive’s UniversalSQL enige tijd geleden geschikt gemaakt is voor bijzondere grote databases met meer dan 2 miljard rijen in een tabel. Het bleek dat de tabel GLAccountClassificationRelations hiervoor niet op de juiste wijze is aangepast.

Een nieuwe release is in productie genomen die dit probleem zou moeten oplossen. Gelieve nogmaals te proberen.