Itgenuut005 / itgenoda044 Een Exact Online OAuth-tokenwaarde is nodig om het toe te voegen aan het HTTP verzoek

Ik krijg plots in mijn rapporten volgende foutmelding:

itgenuut005 / itgenoda044
Een Exact Online OAuth-tokenwaarde is nodig om het toe te voegen aan het HTTP verzoek.
Stel eerst het OAuth-token in.

Wat moet ik hiermee aanvangen?

Zou het kunnen dat jullie een update hebben uitgevoerd? Want ik had dit eerder niet aan de hand. Het lijkt op het eerste gezicht wel verbonden te zijn met bepaalde formules in mijn Excel-bestand.

De Excel add-in kan alleen door de beheerder van uw PC geupgrade / vervangen worden.

Om onduidelijke redenen is de melding niet heel duidelijk. De waarschijnlijke achterliggende reden is dat er geen OAuth token opgehaald kan worden omdat er meer API-verzoeken zijn gedaan dan toegestaan door Exact Online.

Een mogelijke reden daarvoor is dat de tabel ExactOnlineREST.FinancialTransaction.TransactionLines gebruikt wordt en niet de TransactionLinesBulk of TransactionLinesIncremental tabel. Dit zal naast het enorm beperken van het aantal API-verzoeken ook de snelheid enorm ten goede komen.

Advies is om uw query te optimaliseren door te wisselen van tabel.

Bedankt voor het antwoord!

Deze foutmelding blijkt kijkend over een periode van 6 maanden op voorheen goedwerkende en ongewijzigde versie van Invantive Control for Excel met Exact Online-verbinding incidenteel op te treden.

Het probleem is begonnen op 29 april 2024, met een grote piek op 1 en 2 mei.

Sindsdien treedt het maximaal enkele malen per dag op over alle gebruikers heen en uitsluitend op de Excel add-in (en niet bijvoorbeeld op het Query Tool of Invantive Cloud). Het probleem treedt zowel in Belgie als in Nederland op, en bij versies 22.0.690, 22.0.711 en incidenteel op 24.0.15.

De oorzaak is onbekend.

Kunt u aangeven of u bij het aanmelden ook een waarde ingevuld heeft staan bij het veld “client secret” onder “Geavanceerd”?

Er staat inderdaad een onleesbare waarde ingevuld:

Ook vandaag probeer ik ieder rapportje in Excel te draaien. Als ik mijn rapport open, kan ik zoals altijd gewoon op ‘Verbinden’ klikken:

Waar normaal gezien een zekere doorlooptijd vereist is, lijkt de verbinding quasi direct te mislukken, en heb ik een onleesbaar rapport. (Daar waar u getallen ziet in mijn print screen, worden er sowieso geen data uit Exact Online opgehaald.)

Als ik dan in het Excel-lint klik op ‘Invantive Control’ > ‘Verbinding’ lijkt de verbinding soms alsnog te lukken, maar soms ook niet.

Ik probeer er een logica in te vinden. Soms lukt ook alles weer na een heropstart van mijn pc, maar soms dan ook weer niet.

Ik kreeg vandaag deze foutmelding:

itgenuut005
Ignoring remaining UDF errors to avoid over-run.
Een Exact Online OAuth-tokenwaarde is nodig om het toe te voegen aan het HTTP verzoek.
The OAuth token is not available for adding it to the HTTP request.
https://start.exactonline.be/api/v1/864157/financialtransaction/TransactionLines?

Heeft dit er iets mee te maken?

Na een herstart werkt alles wel weer.

De melding itgenuut005 geeft aan dat er tenminste 10 UDF (User-Defined Function) aanroepen in Excel naar Invantive mislukt zijn gedurende een (her)berekening. De berekeningsreeks wordt dan zo snel mogelijk beeindigd.

Gezien de URL betreft het de Excel-functie: i_eol_txn_amount_dc. Dit is een relatief langzame Excel-functie.

De melding “The OAuth token is not available for adding it to the HTTP request.” heeft foutcode itgenerr072 en komt uit de XML-driver voor Exact Online. Deze zal leiden tot inderdaad itgenoda044 (geen rechten op Exact Online API).

Om onbekende redenen is het token voor het aanmelden niet meer aanwezig.

Database geopend: 2024-06-14 07:13:32 UTC.
Laatste keer token vernieuwen: 2024-06-14 07:17:47 UTC.
Foutmelding: 2024-06-14 07:19:26 UTC.

Hetzelfde probleem wordt incidenteel ook gezien bij een accountant en een grotere onderneming in Belgie.

Mocht dit probleem herhaaldelijk optreden zodat het opgewekt kan worden, gelieve dan een antwoord toe te voegen. Er zal dan met een developer gekeken worden of het probleem te omzeilen is.