Itgenwaf003 - Moldavië - content is not available in your country - invantive control for excel

Helaas blijkt bij het uitrollen van gebouwde Excel-model dat de software niet in Moldavië (ISO3166 landcode “MD”) kan worden geïnstalleerd. We hebben meerdere collega’s die de software proberen/moeten installeren maar dit nu niet kunnen.

Helaas kom ik er nu pas achter dat Moldavië nog niet in de service area is opgenomen. Kan deze worden toegevoegd als toegestaan land?

Het generiek toevoegen van het land Moldavië aan de service area is helaas niet mogelijk.

Moldavië scoort slechter dan bijvoorbeeld hedendaags Turkije op de corruptie-index. De huidige score fluctueert enigszins, maar is al tenminste tien jaar stabiel rond de huidige positie. Om die reden worden verbindingen uit Moldavië geblokkeerd.

Alternatieven zijn:

  • een specifieke locatie in Moldavië op basis van IP-adres die onder toezicht van een Nederlandse eigenaar valt toe te voegen;
  • gebruik maken van een omgeving bij een partij die zelf binnen de service area gevestigd is.

Wat bedoel je met omgeving bij een partij?

Ik wil dat onze collega’s in Moldavië ook toegang hebben, die collega’s zijn net zo te vertrouwen als mijn collega’s in NL. Hoe kunnen we dit inregelen? Mijn collega’s zijn in dienst van onze onderneming aldaar gevestigd. De collega’s werken vanuit kantoor, maar soms ook vanuit hun huisadres (dus ander IP-adres). Kunnen of moeten we deze IP-adressen toevoegen? Of kunnen we onze gehele omgeving toestaan om vanuit Moldavië te werken? Of kunnen we specifieke medewerkers toestaan om vanuit Moldavië in te loggen?

ter aanvulling: als het mogelijk is om in Exact Online in te loggen vanuit Moldavië dan zou de tool Invantive toch ook mogelijk moeten zijn om met diezelfde data uit Exact Online te werken. Desnoods moet je dan toestaan dat alleen bij ‘onze’ omgeving van Exact Online ingelogd kan worden met Invantive. Dus op één of andere manier moeten wij kunnen accepteren dat alleen voor onze eigen omgeving ingelogd kan worden vanuit Moldavië. Dit zou dan geen invloed moeten hebben op andere gebruikers/klanten die mogelijk niet willen dat vanuit Moldavië ingelogd kan worden. Hiermee zou het ons eigen risico zijn en hebben andere Invantive gebruikers geen risico vanuit Moldavië.

Het is mogelijk om een partij zoals Azure of AWS te gebruiken mits haar datacentrum zich binnen de service area bevindt.

Helaas geldt vanuit dat we voor de rating van een organisatie ook mee moeten nemen onder welke regering bedrijfsactiviteiten ontplooid worden. Een land kan dwingend recht of staande praktijken hebben die niet passen bij het profiel dat we vanuit Invantive hebben, en een land kan in ieder geval op alle bedrijven binnen haar landsgrenzen die regels of praktijken loslaten. Grote landen kunnen dat zelfs grensoverschrijdend realiseren; denk hierbij aan bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

Er zouden idealiter mogelijkheden zijn om Invantive-omgevingen heel gericht mogelijk te maken, maar de techniek staat dit vaak niet toe zonder grote meerkosten of impact op prestaties zoals bij het laden van firewall rules in gespecialiseerde software of hardware.

Advies is om via licensemanagement@invantive.com een specifiek IP-adres op te geven waarmee vanuit Moldavië gewerkt zou moeten kunnen worden. Niet alle diensten en websites zullen dan vanaf dat IP-adres beschikbaar komen, maar gezien de foutmelding gaat het enkel om een on-premises product.

Hou er rekening mee dat het inregelen hiervan enkele weken doorlooptijd kan hebben.

Het blijft vreemd, want er is geen enkele andere software tool die ‘verboden’ is in Moldavië. Dus ExactOnline/Afas/Basecone allerlei tools die gewoon toegankelijk zijn in Moldavië. Het blijft naar mijn idee heel vreemd dat Invantive dan niet kan toestaan dat diezelfde data gebruikt kan worden terwijl je dus wel kan inloggen in de onderliggende database van Exact Online etc. Maar goed, dat gezegd hebbende.

Verzoek gedaan voor toevoegen IP adres op het mailadres dat je aangaf. Ik hoop dat dit deze week wordt opgepakt, want we kunnen nu dus geen gebruik maken van de tool die we samen met Invantive afgelopen 6 maanden heb gebouwd. Ik hoop echt dat dit snel kan worden opgelost.

Ter controle:

  1. Als mijn collega’s vanuit huis werken (dus andere IP-adressen) dan zal dit een probleem opleveren aangezien dit IP-adres dan niet is toegevoegd?
  2. Kan ik in de toekomst nog andere IP-adressen toevoegen?
  3. Als ik een VPN-omgeving creëer zouden de collega’s in Moldavië dan fictief inloggen op een toegestaan IP-adres en daarmee waarborgen dat ze altijd kunnen inloggen?

Dat is correct; we ervaren dat andere aanbieders soms (mogelijk wat opportunistisch) verbindingen toestaan ook vanuit landen met een minder goed-functionerend rechtssysteem.

Het verzoek is niet gevonden. Kunt u het IP-adres zekerheidshalve via e-mail sturen aan usermanagement@invantive.com?

M.b.t. de vragen:

  1. Als mijn collega’s vanuit huis werken (dus andere IP-adressen) dan zal dit een probleem opleveren aangezien dit IP-adres dan niet is toegevoegd?

Correct. Alleen vanaf het aangevraagde IP-adres zal een verbinding mogelijk zijn onder auspiciën van de abonnementshouder.

  1. Kan ik in de toekomst nog andere IP-adressen toevoegen?

Ja, maar dat kan bewerkelijk zijn of tegen technische beperkingen aanlopen.

  1. Als ik een VPN-omgeving creëer zouden de collega’s in Moldavië dan fictief inloggen op een toegestaan IP-adres en daarmee waarborgen dat ze altijd kunnen inloggen?

Correct. Het is mogelijk om via een VPN-verbinding deze diensten te gebruiken. Zakelijke VPN-aanbieders zoals Microsoft, AWS, IBM of eigen VPN worden goed ondersteund. Een aantal VPN-aanbieders zijn echter geblokkeerd zoals horende bij het TOR-netwerk om evidente redenen.

Gelukt. Dank.

PS 1: Binnenkort verhuizen ze waardoor kantooaradres wijzigt en dus IP. Ik wacht even af of dit ook daadwerkelijk tot problemen gaat leiden en wat het nieuwe IP-adres wordt. Ik zal te zijner tijd nieuw verzoek doen om dan oude IP-adres te verwijderen en nieuwe toe te voegen.

PS 2: de website https://download.invantive.com/ was niet bereikbaar voor hun, nog steeds vanwege service area. Oplossing heb ik zelf gecreëerd door vanuit NL te downloaden en de installatietool met hun gedeeld via andere weg, zodat ze vervolgens wel in staat waren om te installeren. Het werkt in ieder geval nu :slight_smile:

Fijn dat voor jullie locatie in Moldavië nu werkt.

Het is correct dat alleen de licentiemodule geactiveerd is. Andere services blijven geblokkeerd; het beperkt toevoegen van IP-adressen hierop is vanwege de technische architectuur kostbaar en beperkt schaalbaar in termen van resourcegebruik.