Kadaster gegevens in Power BI error

Momenteel wil ik gebruik maken van de Invantive-connectie met het Kadaster, om zo Kadaster gegevens in te laden in Power BI. Nu heb ik de OData-feed aangeroepen en zie ik een lijst met tabellen staan.

Mijn vermoeden is dat ik degene in het grijs moet hebben (Kadaster.percelen), echter wanneer ik deze wil inladen krijg ik de volgende error:

Nu is mijn vraag, doe ik iets verkeerd of is het momenteel niet mogelijk om kadaster gegevens op te halen? Is er daarnaast nog meer informatie beschikbaar over welke gegevens er binnengehaald kunnen worden?

Er was inderdaad een probleem met de tabel percelen op Kadaster. Dat probleem wordt in de volgende versie opgelost.

Daarnaast nog een tip: de tabel percelen geeft maar een gedeelte van de set terug (de volledige set bevat een paar miljoen rijen). Om de gewenste rijen te krijgen kan een parameter meegegeven worden, zoals kadastraleGemeentenaam of sectie (zie onderstaand voorbeeld).

select *
from   percelen(kadastraleGemeentenaam => 'Amsterdam', sectie => 'B')
limit  100

Het doorgeven van parameters werkt niet via Power BI. Aangeraden word om een view te maken met de gewenste data.