Ophalen SImplicate data in Power BI geeft itgenclr025 foutmelding

Bij ophalen data in Power BI voor Simplicate krijg ik de volgende melding:

{"error":{"code":"ModelRefresh_ShortMessage_ProcessingError","pbi.error":{"code":"ModelRefresh_ShortMessage_ProcessingError","details":[{"code":"ModelRefresh_DataSourceErrorLabel","detail":{"type":1,"value":"DataSource.Error: Microsoft.Mashup.Engine1.Library.Resources.HttpResource: Request failed: \r\nOData Version: 3 and 4, Error: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error. (Een interne fout is opgetreden van de soort  '8E042A'. Neem contact op met uw leverancier. (itgenclr025, c58cc5cb-207b-421f-b2a3-7156cfe042e4))\r\nOData Version: 4, Error: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error. (Een interne fout is opgetreden van de soort  '8E042A'. Neem contact op met uw leverancier. (itgenclr025, 3137d61c-332b-43ef-98d4-9fce33ab1e75))\r\nOData Version: 3, Error: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error. (Een interne fout is opgetreden van de soort  '8E042A'. Neem contact op met uw leverancier. (itgenclr025, 7326b6fa-82c6-4d53-8ab2-2133a5080e93)). DataSourceKind = OData. DataSourcePath = https:\/\/bridge-online.cloud\/product-league-simplicate\/odata4. . The exception was raised by the IDbCommand interface. Table: Simplicate_Employees_contracts."}},{"code":"ClusterUriText","detail":{"type":1,"value":"WABI-WEST-EUROPE-D-PRIMARY-redirect.analysis.windows.net"}},{"code":"ActivityIdText","detail":{"type":1,"value":"9b9771de-e51a-4f6e-89cf-a8aadfc3717c"}},{"code":"RequestIdText","detail":{"type":1,"value":"bce3c130-42fd-4912-b1ed-d9e24005b1ea"}},{"code":"TimestampText","detail":{"type":1,"value":"2024-07-10 07:23:56Z"}}],"exceptionCulprit":1}}}

Bridge Online laat alleen de volgende melding zien:

Request ID: 0HN50KJDM6VMD:00000001 (HTTP/1.1)
Message Code: itgenclr025
Exception: Systeemfout.

Gerelateerd aan Invantive Cloud Applicatie URL lijkt niet meer te werken via Bridge Online (itgenclr025). Op Cloud werkt wel.

Een verbetering zal naar verwachting rond 14:00 op 10 juli in productie genomen worden om de problemen met Swagger / OpenAPI-gebaseerde drivers op te lossen.

Een verbetering is in productie genomen op Invantive Cloud. Gelieve nogmaals te proberen.