Ophalen TransactionLinesIncremental: itgenboe114 Too many rows

Ik heb een administratie waarbij ik de TransactionLinesIncremental ophaal, zonder datumfilter.

De laatste Datum regel is dan van 28-12-2021:

Lijst datums

De eerste regel is van 8-8-2018.

Zet ik er een datumfilter op die alleen de data na 1-1-2021 ophaalt, dan krijg ik ook na 28-12-2021 data (t/m vandaag).

Ik gebruik de volgende URL’s:
zonder datumfilter:

/*******-exact-online/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.TransactionLinesIncremental@eol?$filter=LineNumber%20ne%200%20and%20%28Type%20eq%2020%20or%20Type%20eq%2021%29

met datumfilter:

/******-exact-online/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.TransactionLinesIncremental@eol?$filter=Date%20gt%202021-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00%20and%20LineNumber%20ne%200%20and%20%28Type%20eq%2020%20or%20Type%20eq%2021%29

Bij de query zonder datumfilter krijg ik ook deze melding in de kolom ‘JournalCode’:

itgenboe114
Too many rows, row #106,620.
Limit is 100,000 for billing ID Labcdefegdh.

Is er een limiet qua regels?

Afhankelijk van het gekozen abonnement is er een limiet aan het aantal rijen dat per dag opgehaald kan worden.

De melding itgenboe114 wordt in elk tekstveld opgenomen als die limiet overschreden wordt. Alle voorgaande rijen bevatten dan de reguliere data. Optionele velden worden bij overschrijding leeggemaakt en verplichte datum/getalvelden krijgen een standaardwaarde. Korte tekstvelden bevatten niet itgenboe114 maar itgenboe115 TOO MANY ROWS.

Waarschijnlijk is sprake van een Free Plan; die is beperkt tot 100.000 rijen per dag. Als dit niet overeenstemt met de verwachtingen, stuur dan een e-mail naar licensedesk@invantive.com onder vermelding van het abonnementsnummer (“L…”) en deze URL.

Het toegestane aantal rijen is ook beperkt bij andere abonnementsvormen; de instellingen zijn te vinden als volgt:

  • Meld aan op Invantive Cloud.
  • Ga naar “Overeenkomsten” in het menu aan de linkerzijde.
  • Open de overeenkomst.
  • Kies de blauwe onderstreepte productcode “SUB…”.
  • Zoek op “Maximum number of thousand rows daily through Bridge Online”

Helder, dank voor je antwoord!

1 Like