Problemen na doorvoering Fair Use-daglimieten

Sinds 1 oktober lopen wij tegen de limieten aan en ervaren wij problemen met het verwerken van de gegevens. Wat zijn de mogelijkheden om onze runs weer correct te laten verlopen?

Kunnen wij daar een ander abonnement voor aanschaffen?

We krijgen rond 02:00 de volgende melding:

Message=The remote server returned an error: (429) Too Many Requests.,Source=System,’

In Bridge Online wordt aangegeven dat we te veel verzoeken indienen.

Dit heeft met name betrekking op de Teamleader-tabellen.

Onze datapartner kan jullie indien nodig morgen van meer informatie voorzien.

De Fair Use-policy staat beschreven in Fair Use Daglimieten voor een Betere Gebruikerservaring.

Een mogelijk gerelateerd probleem rond Teamleader is Teamleader en Fair Use limiet qua maximale looptijd.

Er zijn verschillende mogelijkheden om deze melding op te lossen. De geadviseerde stappen qua volgorde zijn:

  • Optimalisatie gebruik: slimmer en/of sneller ophalen zoals met data flows.
  • Beperken gebruik: minder vaak verversen
  • Uitgebreider abonnement

In de HTTP-headers wordt informatie meegegeven welke van de limieten overschreden word(en). Daarnaast is dit ook zichtbaar op Invantive Bridge Online als een apart grafisch kaartje, evenals in de Systeemberichten.

Is het mogelijk een schermafdruk hiervan toe te voegen?

We hadden al een aantal optimalisaties doorgevoerd dus we kunnen op dit moment niet onder het aantal verzoeken komen.

Ik hoor graag welke mogelijkheden er zijn voor een uitgebreider abonnement.

Na analyse is het advies:

Beperken hoeveelheid te verwerken data, vooral op Teamleader. Dit kan door V1 door V2 te vervangen (Teamleader wil V1 uitfaseren in 2024), een andere vergelijkbare applicatie kiezen die efficienter met custom fields omgaat of minder vaak dezelfde data ophalen.

De verwerking op de andere platformen biedt ook mogelijkheden voor optimalisatie, maar die zijn beperkt vergeleken met Teamleader Focus.

Een groter abonnement is mogelijk, maar ondanks dubbele kosten zal men dan ook vaak tegen dezelfde grenzen aanstoten. Een nog groter abonnement is relatief veel duurder.

Om de optimalisaties te kunnen uitvoeren zal het abonnement gedurende 3 weken geen 429-controle ondergaan.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.

Gelieve ook kennis te nemen van de oplossingsrichting voor dit probleem specified optredend bij de combinatie Teamleader Focus custom fields en Invantive Cloud: