OData / Teamleader / PBI data refresh error: 429 Too many requests

Bij het verversen (handmatig of scheduled in PowerBI-service) krijg ik nu de volgende error:

OData:
Aanvraag mislukt.
De externe server heeft een fout geretourneerd:
(429) Too many requests.

Wat betekent deze error? Zit er ergens een limiet op bijv. een maximaal aantal records/rijen dat je mag ophalen? Of een maximaal aantal tabellen?

Enkele weken geleden is de Fair Use Policy geautomatiseerd zoals beschreven in Fair Use Daglimieten voor een Betere Gebruikerservaring.

Is het mogelijk een schermafdruk toe te voegen van Invantive Cloud of Invantive Bridge Online met de waardes?

Gelieve ook kennis te nemen van de oplossingsrichting voor dit probleem specified optredend bij de combinatie Teamleader Focus custom fields en Invantive Cloud: