Query Tool: Is het mogelijk te exporteren naar .xls formaat?

Is het mogelijk om de query resultaten van invantive query tool te exporteren naar .xls format ipv .xlsx?

local export results (as "<FILENAME-WITH-PATH>"|using filename column <COLUMN-NAME>) format (xlsx|csv|tsv|txt|html|rtf|docx|xps|sql|pdf|json|ndjson|jsondataset|xml|sqlselect|sqlcreatetable) [split on <COLUMN-NAME>] [tablename <TABLE-NAME-FOR-SQL>] [columns <COLUMN1>[,<COLUMN2]*] [(exclude|include|include technical) headers] [fieldseparator "<FIELD-SEPARATOR-TEXT"] [recordseparator "<RECORD-SEPARATOR-TEXT>"] [quotingcharacter "<QUOTING-TEXT>"] [escapedquotingcharacter "<ESCAPED-QUOTING-TEXT>"] [(include|exclude) sql] [limit <NUMBER> rows] [when contains at least <NUMBER> rows] [((remove|keep) field separator in content)|replace field separator in content by "<REPLACEMENT-TEXT>"] [((remove|keep) record separator in content)|replace record separator in content by "<REPLACEMENT-TEXT>"]

Nee, er zijn geen mogelijkheden of plannen voor het *.xls-formaat. Het *.xls-formaat is een native formaat van Microsoft en zeer beperkt gedocumenteerd. Om die reden is het omstreeks 2003 opgevolgd door het *.xlsx-formaat dat op XML gebaseerd is.

Waar is het formaat voor nodig en in welk proces qua stappen?

Mogelijkerwijs zijn er nog andere mogelijkheden.

Het idee is om via dit rapport in Excel een gebruiker nieuwe prijzen voor artikelen te laten invoeren en deze in bulk vervolgens te importeren. Exact Online artikelimport lijkt enkel te werken met xls en niet met xlsx.

We staan zeker open voor suggesties.

Eerlijk gezegd gebruiken we nooit de Excel-import van Exact Online; hoogstens de XML-versie. Jammer dat er nog geen ondersteuning is voor het xlsx-formaat.

Get My Report voor Exact Online Artikelen Massaal Aanpassen

Het gebruik van de Get My Report-module “Laden Geactualiseerde Artikelprijzen” kan helpen. Maak hiervoor eerst een export met de module “Download Sjabloon voor massaal Actualiseren Artikelprijzen”, pas de gegevens aan en laad daarna terug in Exact Online.

Deze werkwijze is geschikt tot maximaal 250.000 artikelen gezien de daglimieten van 5.000 API-calls.

Meer informatie over het in bulk terugladen is te lezen in:

De rechtstreekse URL’s zijn:

Get My Report voor Exact Online is onderdeel van o.a. het Invantive Office for Entrepreneurs-abonnement.

Zelf Massale Artikel Upload voor Exact Online Maken

De XML-versie kan geladen worden vanuit SQL met UploadXMLTopics. Dit laden kan ook vanuit een Excel-sheet met bijvoorbeeld exceltable of via de Invantive Control service provider direct voor het geopende Excel-werkboek (select * from ...@InvantiveControl)

Enkele voorbeelden:

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.