Selecteren meerdere databases (SnelStart)

Het lukt mij niet om in de koppeling met PowerBI een tweede toegevoegde SnelStart administratie (database) te selecteren in Power BI. Ik zie in Invantive 2 databases staan maar onder “SnelStart CompanyInfo Mijn Administratie@snr” in PowerBI maar 1 database.

Hoe kan ik de tweede en eventueel meerdere administraties toevoegen in Power BI?

Bij SnelStart is het op dit moment niet mogelijk bij een verbinding op meerdere administraties toegang te verlenen. Er zal dus een voor elke extra administratie een extra data container toegevoegd moeten worden aan de Invantive database.

Merk op dat een Invantive-database meerdere SnelStart datacontainers, elk met een eigen “SnelStart database” / “SnelStart administratie” kan bevatten.

Ik heb een verzoek bij SnelStart ingediend dit mogelijk te maken, maar ik verwacht geen oplossing op korte termijn.

Vanuit SnelStart hebben we bericht ontvangen dat onder zekere condities het koppelen van meerdere administraties mogelijk zal worden. De functionaliteit is echter momenteel zeker niet in productie-status.

Voor het samenvoegen van meerdere SnelStart-administraties is op dit moment het advies om de standaardfeatures van Power BI hiervoor te gebruiken, of een view te definiëren bij de Invantive database die de datacontainers (1 voor elke SnelStart-administratie) samenvoegt via union all zoals beschreven in Eigen database-views gebruiken voor SQL en BI-tools.

Meer uitleg hierover vindt u in Data uit meerdere SnelStart-administraties consolideren. Een voorbeeld voor een geconsolideerde kolommenbalans uit SnelStart in Excel vindt u in Hoe maak ik een geconsolideerde Excel-kolommenbalans met saldi uit een query Power Query?.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.