Twinfield / Power BI error: Request failed in Power BI navigator

Bij het ophalen in Power BI van Twinfield tabellenlijst treedt deze foutmelding op:

image

Microsoft.Mashup.Engine1.Library.Resources.HttpResource:
Request failed:
OData Version: 3…

Hoe los ik dat op?

Power BI eet helaas vaak foutmeldingen op en maakt er een technische melding van. In dit specifieke geval wordt door de Power BI user interface een groot stuk van de melding achterwege gelaten.

De melding is terug te vinden in Invantive Bridge Online Monitoring:

itgenboe031
Bridge Online access is not authorized from IP address ‘::ffff:…’. Please add the IP address as an authorized IP addresses to the database ‘…’. Use ‘*’ to fully disable IP address validation, which might introduce a major security risk. (…).

Instructies voor het toevoegen van het IP-adres zijn te vinden in Corrigeer itgenboe031 en itgenboe030 melding bij Power BI Verversen.