Vernieuwen PBI werkt niet, statuscode 500, Odata werkt wel

Vernieuwingsschema in PBI dashboard lijkt broken.
Staat wel ingesteld op datum 02-07-2024, echter draait niet en geeft ook geen mail van niet werken vernieuwing.
ODATA koppeling werkt wel, vernieuwen via desktopversie werkt wel.
Lijkt in PBI platform (app) te zitten.

Activiteits-id: 6d3de434-6544-46cd-ae06-4967675acd5b
Aanvraag-id: b24bd0ed-fa17-95aa-f405-74fe36c75ec5
Correlatie-id: df0a8992-082e-fbee-d520-644a2fc1423d
Statuscode: 500
Tijd: Wed Jul 03 2024 09:26:05 GMT+0200 (Midden-Europese zomertijd)
Serviceversie: 13.0.23621.49
Versie van client: 2406.4.19851-train
URI cluster: https://wabi-west-europe-b-primary-redirect.analysis.windows.net/

Is het mogelijk om een (geanonimiseerde) schermafdruk van de details van het verzoek in Invantive Bridge Online Monitoring toe te voegen zoals beschreven in Meer inzicht met nieuwe Bridge Online Monitoring?

Gelieve tenminste de volgende gegevens zichtbaar te laten:

  • de titelbalk met de request ID,
  • de statuscode, netwerkgrootte en tijdstippen in de linkerkolom,
  • de foutcode en foutmelding helemaal onderaan in de linkerkolom,
  • de gehele rechterkolom.

Er lijkt weer wat beweging in de opties en weergaves van vernieuwen te zitten. Ik kan nu manueel de vernieuwing weer aanzetten. Ook lijkt er een mismatch te zitten in tijd van vernieuwing.

Er zijn geen storingen bekend op Invantive Cloud in deze periode.

Is de werking inmiddels hervat?

Zo nee, kunt u dan een voorbeeldverzoek toevoegen?