Verwijderde memoriaalboeking in Exact blijft aanwezig in Invantive Cloud dataset

Wij hebben geconstateerd dat we een afwijking hebben in onze rapportages. Uit onderzoek blijkt dat dit komt door een boeking die in de dataset aanwezig is, maar die in Exact niet meer terug te vinden is. Het betreft hier een memoriaalboeking die vrijwel direct ná het aanmaken verwijderd is. Deze verwijdering heeft al meer dan een maand geleden plaatsgevonden.

Hierdoor kun je vanuit de interface van Exact (wanneer je zoekt op het boekstuknummer) deze niet meer vinden. In onze dashboards (die vanuit Invantive cloud haar data krijgen) is deze boeking nog wel zichtbaar (in de Transactionlines Incremental tabel).

We hebben al geprobeerd om de data-container te verwijderen en opnieuw aan te maken, maar we blijven het verschil behouden.

Is dit iets wat we kunnen uitfilteren of op een andere manier kunnen oplossen?
Hoor het graag, alvast bedankt!

Dit is geen bekend probleem.

Om welke tabel, divisiecode en boekstuknummer gaat het?

ExactOnlineREST.Incremental.TransactionLinesIncremental
3137563
22900039

Dank. Gelieve telefonisch contact te zoeken om middels een Teamviewer-sessie dit te bekijken wanneer het schikt. Via Delegatie kan dit niet bekeken worden vanwege het securitymodel; elke Cloud-gebruiker heeft eigen delen van de cache.

De oorzaak is achterhaald; de Exact Online-specificaties blijken anders te zijn dan de huidige werking van Exact Online.

Indien een Exact Online incrementele-tabel minder dan 1x per week uitgelezen wordt, kan onder een samenstelsel van specifieke condities datacorruptie ontstaan in de eindresultaten. In dit geval ontbraken er twee specifieke boekingen met in totaal 5 boekstukregels.

Het verschil is te controleren door een join te maken tussen TransactionLinesIncremental en TransactionLinesBulk.

Een aanpassing is gemaakt in de programmatuur zodat de daadwerkelijke huidige werking niet leidt tot datacorruptie. Deze nieuwe release zal naar verwachting deze week in productie genomen worden. Voor on-premises applicaties raden we aan om een upgrade te plaatsen naar 22.0.445 of nieuwer.

Als tijdelijke workaround is de cache geleegd door op Invantive Bridge Online rechtsboven in het menu te kiezen voor “cache resetten”.