Wijziging omgang Internal Server errors / itgenoda035

Gedurende gebruik van bijvoorbeeld Exact Online komt het voor dat Internal Server errors (HTTP-statuscode 500) onterecht optreden. Ze treden bijvoorbeeld op als Exact Online in een niet-logische volgorde de diensten herstart of aanpast.

Tot release 23.0.98 werd een Internal Server-error in het algemeen geinterpreteerd als een fatale fout, waarbij een herhaalde poging niet zinvol was.

Met ingang van release 23.0.99 zullen herhaaldelijk pogingen ondernomen worden (waar mogelijk) om zo een kortdurende Internal Server-error niet van invloed te laten zijn.

Het aantal itgenoda035-foutmeldingen dient hierdoor ook te verminderen.

Nadeel van het herhaaldelijk opnieuw proberen is dat een terechte Internal Server-error ook opnieuw geprobeerd zal worden. Dit kan door de oplopende slaapintervallen tot meer dan een half uur vertraging per optreden leiden.