Deal With Activities: deel deals lijkt te ontbreken

De data die meekomt met ActiveCampaign.V3.DealWithActivities@acn lijkt niet compleet te zijn. Sommige deals ontbreken in de data die beschikbaar is deze deals hebben wel activiteiten. Als ik in de ongefilterde data zoekt op willekeurige deal ID’s dan mist hier een behoorlijk deel van.

Is het mogelijk een deal ID te pakken?

Zo ja, komt deze deal ID wel voor in Deals?

Ik heb een deal ID (waarbij er 100% zeker een activiteit is) vanuit ActiveCampaign.V3.Deals opgezocht in de data van de deal activities, maar een aantal deal ID’s komen daar niet in voor.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Er zijn circa 3000 deals in ActiveCampaign. Voor een recent bijgewerkt deal is het aantal deals 26. Dit is berekend door een deal ID mee te geven aan een handmatig request:

insert into nativeplatformscalarrequests@acn
( url
, HTTP_METHOD
, fail_on_error
)
values
( 'https://costengineering.api-us1.com/api/3/deals/1766/dealActivities'
, 'GET'
, true
)

select j.*
from  nativeplatformscalarrequests@acn n
join  jsontable 
    ( 'dealActivities[*]' passing n.result_text
     columns d_id varchar2 path 'd_id'
     , dataAction varchar2 path 'dataAction'
    ) j
where transaction_id=10

Uitkomst waren 26 rijen. In de praktijk zullen de meeste deals tussen de 10 en 50 activiteiten kennen.

Echter, de volgende query geeft maar 4545 als uitkomst:

select count(*)
from  dealwithactivities

Dit is tenminste een factor 10 te laag.

Als ik dit aanpas naar telling aantal verschillende deals, dan kom ik op 100 deals maar:

select count(*) activity_cnt
,   count(distinct deal) deal_cnt
from  dealwithactivities

In de session I/O’s is terug te vinden dat er maar 1 API-call is geweest:

select url
from  sessionios@datadictionary
where call_safe_name = 'ActiveCampaign.V3.DealWithActivities'

https://acme.api-us1.com/api/3/deals?include=dealActivities&limit=100

Het lijkt er op dat de paginering niet goed gaat. In de metadata van het request op deals?include=... staat als total 2798.

Dank voor de toelichting.

Bij analyse bleek dat specifiek voor de volgende tabellen maar een deel van de informatie wordt teruggegeven:

 • DealWithActivities
 • DealWithContacts
 • DealWithNotes
 • DealWithTasks

Dit probleem is niet aanwezig bij de gerelateerde tabellen:

 • AccountWithCustomFieldValues
 • ContactWithCustomFieldValues
 • ContactWithBounceLogs
 • ContactWithTags

Een correctie hiervoor zal opgenomen worden in de releases vanaf 22.0.703 en 22.1.258-BETA.

Naar verwachting zal de correctie ook in productie genomen zijn op Invantive Cloud voor 28 juli 2023.

Een bericht is gesplitst naar een nieuw topic: DealWithActivities melding Invalid JSON