Geen connectie meer met TransactionLines

De afgelopen weken lukt het niet meer om succesvol de TransactionLines op te halen met de OData stream.

Telkens krijg ik deze foutmelding:

Error:
The OData TransactionLines was unable to process the data.
The operation has timed out.

Vanmorgen trouwens ook op Accounts.

Nu ik wat wil controleren, krijg ik überhaupt geen connectie meer met

https://bridge-online.cloud/acme-exact-online/odata4:

The remote server returned an error: (500) Internal Server Error. (System)

Is er iets gewijzigd? Wat kan ik doen om dit te verhelpen?

Voor de meeste bulktoepassingen wordt het gebruik van de *Incremental-tabellen aangeraden in plaats van de vele malen langzamere TransactionLines en Accounts.

Dit kan mogelijkerwijs de oorzaak zijn. Als alternatief kunt u ook de time-out verhogen zoals beschreven in Vermijd time-out fout bij Power BI OData download.

Mocht beiden geen oplossing zijn, is het dan mogelijk een geanonimiseerde schermafdruk van Bridge Online Monitoring met de details van een dergelijk verzoek toe te voegen? Zorg er voor dat de request ID duidelijk in beeld is.

Het is niet gelukt om de foutmelding “(500) Intrenal Server Error. (System)” terug te vinden.

Is mogelijk om hiervan een schermafdruk toe te voegen?

Ik weet bijna wel zeker dat ik de Incremental tabel aanroep. Dat wil ik controleren in mijn ETL tool, maar dan krijg ik die laatste foutmelding en vervolgens een mail met onderstaande inhoud.

Het lijkt wel of mijn IP is geblokkeerd?

Aan …,

Invantive Cloud heeft een essentiële beveiligingsgebeurtenis geregistreerd, die MET problemen is uitgevoerd. Dit kan duiden op een poging om ongeautoriseerde toegang tot uw Invantive Cloud-account te krijgen of om uw omgeving in gevaar te brengen.

Bridge Online-toegang is niet geautoriseerd vanaf IP-adres ‘::ffff:82.204.43.195’.*

Beveiligingscode: itgenuuy711
Aanmeldcode: …
IP-adres: ::ffff:82.204.43…
Verzoek ID: 0HN4HMQSPO37B:00000002

Advies is om de IP-adresrechten op de database bij te stellen zoals beschreven in:

Connectieproblemen zijn verholpen door het toevoegen van het IP-adres aan de database in de Invantive Cloud.

1 Like

Er wordt gebruikt gebruik gemaakt van de *incremental tabellen, voor zowel Accounts als TransactionLines. De time-out in de connector staat op 100 minuten, maar de job blijft stoppen na (max) 10 minuten of zelfs eerder.
Ook als we alleen de TransActionLines van de afgelopen 10 dagen ophalen komt de time-out. Normaal zou deze job er niet langer dan 3 minuten over moeten doen.
De laatste succesvolle run was 6 juni. De problemen zijn per 1 juni ontstaan, terwijl er niets aan de procedure is aangepast.

Is het mogelijk om een (geanonimiseerde) schermafdruk van de details van het verzoek in Invantive Bridge Online Monitoring toe te voegen zoals beschreven in Meer inzicht met nieuwe Bridge Online Monitoring?

Gelieve tenminste de volgende gegevens zichtbaar te laten:

  • de titelbalk met de request ID,
  • de statuscode, netwerkgrootte en tijdstippen in de linkerkolom,
  • de foutcode en foutmelding helemaal onderaan in de linkerkolom,
  • de gehele rechterkolom.Er wordt gebruik gemaakt van een SSIS package op een SQL Server om een database tabel te laden en niet van PowerBI.

Is het mogelijk om een (geanonimiseerde) schermafdruk van de details van het verzoek in Invantive Bridge Online Monitoring toe te voegen zoals beschreven in Meer inzicht met nieuwe Bridge Online Monitoring?

De details vindt u door te klikken op het downloadverzoek wat het door u geconstateerde probleem representeert.

Gelieve tenminste de volgende gegevens zichtbaar te laten:

  • de titelbalk met de request ID,
  • de statuscode, netwerkgrootte en tijdstippen in de linkerkolom,
  • de foutcode en foutmelding helemaal onderaan in de linkerkolom,
  • de gehele rechterkolom.

Uit onderzoek is gebleken dat de request ID 0HN4RTNEMDG9K* afkomstig is van de user agent “Microsoft.Data.DataFeedClient/2.0”, waarbij de download na exact 330 seconden werd geannuleerd. De download was op dat moment nog bezig en tot dusver waren circa 1,8 miljoen boekingen opgehaald.

Advies is om als test de URL getoond in het screenshot via curl op te halen waarbij gebruikersnaam en wachtwoord meegegeven worden:

Mocht het hiermee wel lukken, dan is advies om de SSIS-connectie te controleren op time-out instellingen en andere mogelijke oorzaken.

Mocht het hiermee ook niet lukken, gelieve dan het request ID van het downloadverzoek via curl toe te voegen.

Mijn vermoeden is dat het ligt aan .Incremental. Bij het ophalen van data uit ExactOnlineREST.Incremental.AccountsIncremental@eol komt de foutmelding. Dus heb ik nu rechtstreeks de data opgehaald uit ExactOnlineREST.CRM.Accounts@eol. Ondanks dat veel langer duurt, wordt het wel succesvol opgehaald:

Voor Accounts kan dit de oplossing zijn, maar niet voor TransactionLines, lijkt me.

Advies is om de download uit te voeren via curl. Dit maakt het mogelijk de oorzaak duidelijker vast te stellen.

De indruk bestaat dat Exact Online SaaS-omgevingen in grotere omgevingen de afgelopen periode beduidend minder resources krijgen, mogelijk in samenhang met uitrol van Exact Online Premium. Met curl kan dit voor deze omgeving vastgesteld worden.

Ik weet niet hoe ik het via Curl moet ophalen.

Het gekke is dat de data (rijen) gewoon worden opgehaald, maar dan er vervolgens niets wordt gedaan. In de Monitoring zie je dat binnen een paar seconden al de 10.000 rijen beschikbaar zijn. Daarna zie alleen maar de tijd oplopen, totdat de foutmelding komt.
Helaas worden die rijen niet ‘vrijgegeven’ en kunnen ze niet geladen worden.

Ook bij het ophalen in Excel komt er na 10 minuten een time-out, terwijl de data al binnen twee minuten beschikbaar is:

Het aantal rijen heeft bij Exact Online met meerdere administraties en *Incremental- tabellen weinig betekenis. Dit is waarschijnlijk de data van 1 administratie terwijl de anderen nog verzameld worden, hetgeen enige tijd kan duren.

Een time-out na 10 minuten vereist het instellen zoals beschreven in Vermijd time-out fout bij Power BI OData download.

Voor curl kan het volgende statement gebruikt worden:

curl --user USER:PWD URL

met hoofdletters vervangen door de waardes.

Het is gelukt om curl uit te voeren, maar op de Monitoring zie ik daar geen melding van.

Vreemd genoeg ging het ophalen van de data afgelopen zaterdag, 13 juli om 02.00 uur wel ineens goed.

Advies is om te controleren of de gebruikte Invantive Cloud-gebruikers tussen curl en Invantive Bridge Online Monitoring wel overeenstemmen. Een gebruiker ziet enkel zijn eigen downloads.

Fijn dat afgelopen keer wel gelukt is.

Via curl de ID van TransactionlinesIncremental opgehaald. Althans, een poging, want het ophalen blijft hangen bij een ID (eerste afbeelding). Ik heb het commando geannuleerd en dat is te zien in de monitoring (tweede afbeelding).

Het request ID is 0HN54IAO4NMLG:00000001.

Advies is om de download siginificant meer tijd te geven. De download was tot op de laatste seconde nog actief.

Het betreft meer dan 2 miljoen boekingen die deels vers werden opgehaald.

Het hangen blijven gedurende enige tijd is normaal; de data wordt parallel verzameld per administratie en retour gegeven zodra de dataest van een administratie volledig is samengsteld.

Advies is om rekening te houden met een duur van maximaal een uur.