Itgenclr074 melding bij laden Simplicate en Exact Online

Bij het laden van Exact Online en Simplicate krijgen we de melding:

itgenclr074
Method not found: ‘System.String NSwag.OpenApiOperationMethod.get_Get()’.

Call stack:

System.MissingMethodException
at Invantive.Data.Providers.Swagger.SwaggerProvider.a(OpenApiOperationDescription )
at System.Linq.Lookup2.Create(IEnumerable1 source, Func2 keySelector, IEqualityComparer1 comparer)
at System.Linq.GroupedEnumerable2.GetEnumerator() at Invantive.Data.Providers.Swagger.SwaggerProvider.GroupOperationsPerEntity(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IEnumerable1 operations, Func`2 groupFunction)+MoveNext()
at Invantive.Data.Providers.Swagger.SwaggerProvider.A(GlobalState , ExecutionOptions executionOptions, DataContainerMetadata )
at Invantive.Data.Providers.Simplicate.SimplicateProvider.RegisterDataContainerMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, IConnection connection, DataContainerMetadata dataContainerMetadata)
at Invantive.Data.GenericProvider.GetDataContainerMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions)
at Invantive.Data.GenericProvider.GetDatabaseMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions)
at Invantive.Data.ConnectionManager.d(GlobalState , ExecutionOptions executionOptions)
at Invantive.Data.ConnectionManager.GetDatabaseMetadata(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions)
at Invantive.Bridge.Online.Logic.EdmModelBuilder.ConstructDatabaseEdmModel(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, BridgeConfig config, IHttpContextAccessor httpContextAccessor, String databaseSegment) in c:\smoke\ws-22.0\Invantive.Bridge.Online\src\Invantive.Bridge.Online\Logic\EdmModelBuilder.cs:line 668

Hoe los ik dit op?

Deze foutmelding wordt veroorzaakt door nieuwe functionaliteit voor interactieve applicaties die na de frozen period in productie genomen is. Deze veroorzaakt onverwachte foutmeldingen met tussenvallen die bij het testen niet naar voren gekomen zijn.

Voorlopig is de oude release van voor 15 januari 2023 terug in productie genomen. In de komende tijd zullen de problemen onderzocht worden en opgelost. Daarna zal weer een nieuwe versie in productie genomen worden.

Recente toevoegingen zijn hiermee ongedaan gemaakt. De functionaliteit blijft wel beschikbaar voor Invantive App Online.

De oorzaak van dit specifieke probleem is achterhaald en opgelost. Het ging om uiteenlopende versies van gebruikte bibliotheken.

In de volgende release zal de oplossing opgenomen zijn.

Een nieuwe release van Invantive Bridge Online is zojuist in productie genomen. Advies is om voor zekerheid de download nogmaals te draaien. Mocht het niet werken, gelieve dan een antwoord toe te voegen met de melding.