Itgenscr711 en itgenscr710 bij aanmaken nieuwe database Visma.net

We proberen via invantive cloud een nieuwe database aan te maken om zo data op te halen vanuit Visma.net, maar hier krijgen we onderstaande foutmeldingen:

Met Gebruik VNI uit

Resultaat:

itgenscr711
0=30, 1 = 3599,9052009
Probeer s.v.p. nogmaals

Met Gebruik VNI aan

Resultaat:

itgenscr710
De verbindingstest is mislukt.
Geen provider beschikbaar om de gevraagde OAuth-token ophalen af te handelen.
Heeft u een lijst van providers opgegeven?
Probeer s.v.p. nogmaals.

Er is sprake van twee problemen.

Het eerste is een vertaalprobleem. De melding bij itgenscr711 had moeten luiden:

The connection test failed to complete within the allowed duration of 30 seconds (with theoretical maximum of 3600 seconds).

Het tweede is een probleem bij de registratie van nieuwe Visma.net databases. Dit probleem is reproduceerbaar. Hier zal een onderzoek naar gedaan worden. De foutcodes itgenscr710 en itgenscr711 zijn recent geintroduceerd als verfijning van de (nog) minder duidelijke foutcode itgencmr407 (zie Itgencmr407 foutmelding bij registratie nieuwe Exact Online-database).