Itgensop059 Yuki Data into Power BI

I am trying to link Yuki Data to Power BI and I am getting the below error message in Power BI. Does anyone know how to fix this?

Details:
Microsoft.Mashup.Engine1.Library.Resources.HttpResource: Request failed:
OData Version: 3 and 4, Error:
The remote server returned an error:
(500) Internal Server Error.
(The database ‘ACME - acme: acme-yuki’ could not be opened.
Internal Server Error (itgensop059, faf3eefc-0e67-4f8c-ac09-b8d19f90526d))
… dito for version 3 and version 4 separately …

Dank voor het melden.

Helaas hebben we recent moeten besluiten om de Yuki-driver in een andere toestand te brengen waarbij hij wel beschikbaar is, maar er geen verbeteringen of bugfixes meer aan plaatsvinden. Dit zal naar verwachting binnen 2 weken ook zichtbaar zijn op Invantive Cloud.

De beschreven melding is een nieuw probleem. Andere bekende onopgeloste problemen zijn:

In dit geval geeft de Yuki API bij het aanmelden een zogenaamde “Internal Server Error”, ook bekend als een HTTP 500-status. Dit betekent dat in de Yuki API een interne fout optrad die niet afgehandeld kon worden (zie 500 Internal Server Error - HTTP | MDN).

Advies is om een andere aanbieder te kiezen voor Yuki met Power BI, te wisselen van boekhoudpakket of in Yuki standaard aanwezige rapportages te gebruiken.

This question was automatically closed after at least 2 weeks of inactivity after a possible solution was provided. The last answer given has been marked as a solution.

Please ask a new question via a separate topic if the problem occurs again. Please include a link to this topic in the new question by pasting its URL into the text.