Itgensop059 Yuki Data into Power BI

I am trying to link Yuki Data to Power BI and I am getting the below error message in Power BI. Does anyone know how to fix this?

Details:
Microsoft.Mashup.Engine1.Library.Resources.HttpResource: Request failed:
OData Version: 3 and 4, Error:
The remote server returned an error:
(500) Internal Server Error.
(The database ‘ACME - acme: acme-yuki’ could not be opened.
Internal Server Error (itgensop059, faf3eefc-0e67-4f8c-ac09-b8d19f90526d))
… dito for version 3 and version 4 separately …

Dank voor het melden.

Helaas hebben we recent moeten besluiten om de Yuki-driver in een andere toestand te brengen waarbij hij wel beschikbaar is, maar er geen verbeteringen of bugfixes meer aan plaatsvinden. Dit zal naar verwachting binnen 2 weken ook zichtbaar zijn op Invantive Cloud.

De beschreven melding is een nieuw probleem. Andere bekende onopgeloste problemen zijn:

In dit geval geeft de Yuki API bij het aanmelden een zogenaamde “Internal Server Error”, ook bekend als een HTTP 500-status. Dit betekent dat in de Yuki API een interne fout optrad die niet afgehandeld kon worden (zie 500 Internal Server Error - HTTP | MDN).

Advies is om een andere aanbieder te kiezen voor Yuki met Power BI, te wisselen van boekhoudpakket of in Yuki standaard aanwezige rapportages te gebruiken.