Prestatieproblemen bij het ophalen van de Teamleader data via SQL Server

Vaak kan niet de hele database van teamleader uitgelezen worden. Wij doen dat om 4 uur sochtends en om 12 uur middags. ook om 4 uur loopt het niet stabiel. Wat te doen?

Kun je aangeven welke problemen je ervaart, liefst met een berichtcode zoals itgenabc999?

Ik kom er niet uit of het de snelheid is of stabiliteit en welke meldingen er spelen.

Is het met Invantive Data Hub, Cloud of iets anders?

Jouw verzoek, om een documentatie rond de instabiele data ophaling zijn wij nagekomen. We hebben probeert je inzicht te geven in het script, wat de ophaling in gang zet. Sorry dat jullie dat niet gebruiken kunnen. Maar gezien er in een terminal script, wat automatisch gerund wordt geen itgenxxx te lezen zijn kan ik je ook niet echt met foutmeldingen dienen.

Wat er wel gebeurt:

  • Er komt een verbinding tot stand
  • De server van jullie begint met het overbrengen van regels
  • Dan en dat is gemiddeld 2 van 3 keer blijft de server staan en doet niets, maar onderbreekt ook niet de verbinding.
  • De proces controller van ons breekt dat dan naar 3 uur inactiviteit af.
  • Er komen geen foutmeldingen.

Ik begrijp dat het ophalen lang duurt. Dan is als het goed is een dergelijk langlopende download ook terug te zien in Bridge Online Monitoring op https://bridge-online.cloud/monitoring, bijvoorbeeld door aflopend te sorteren op de kolom “Duration (ms)”.

Meer over de werking hiervan is te vinden op Meer inzicht met nieuwe Bridge Online Monitoring.

Foutmelden (mochten die er zijn, ook opgegeten door client-programmatur) zijn te vinden in o.a. het scherm “Systeemberichten”.

Wat zijn de details van een request dat lang duurt?

Bij de details van het request is ook te zien of al begonnen is met het ophalen en met welk tempo; elke zoveel verwerkte regels wordt een voortgangsbericht afgedrukt zoals hier bij het ophalen van uren uit Teamleader:

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.