Refresh planning database

Wat is de refresh planning van de database? Dan kan ik mijn refreshes daarop afstemmen.

Ik gebruik Robaws met Power BI.

Er is geen refresh. Invantive Cloud werkt by design uitsluitend op “pull”-basis zodat synchronisatieproblemen tot een minimum beperkt kunnen worden. Zodra de data opgehaald worden, wordt gekeken of de data voldoende vers is. Een refresh is alleen relevant bij “push”.

De houdbaarheid van de data wordt per de database ingesteld en is onafhankelijk van het platform. Het maakt dus niet uit of je Robaws binnenhaalt op Power BI of Yuki. Data ouder dan de maximum leeftijd wordt bijgewerkt.

Je kunt de tijden veranderen. Afhankelijk van het abonnement geldt een minimum tijd. Meestal is die 15 minuten. Echter, als Invantive vragen we wel om op “fair use” te letten. Het daadwerkelijk gebruik per dag kun je terugvinden in het scherm Sessie I/O’s.

De ingestelde tijd van 14.400 seconden is 4 uur.

Een zij-effect is dat dezelfde OData4 vraag via Invantive Bridge gedurende de ingestelde tijd altijd hetzelfde antwoord zal geven. Dat gaat lekker snel, maar mutaties in de bron gedurende die tijd worden normaliter verwerkt in het antwoord.

Voorbeeld:

  • Je haalt om 9 uur de balanscijfers uit Exact Online
  • Je collega boekt een grote post in om 9:15.
  • Je haalt om 9:30 nogmaals de balanscijfers op. De cijfers zijn niet gewijzigd met de standaardinstelling.
  • Je haalt om 13:30 nogmaals de balanscijfers op. De cijfers zijn bijgewerkt met de boeking van je collega.

In een aantal scenario’s zijn kortere tijden mogelijk, maar dat geldt niet generiek voor bijvoorbeeld alle 1.000 tabellen die Invantive SQL ondersteunt op Exact Online.