Vastlopen download transactionlinesbulk

Het lukt mij niet om in de koppeling PowerBi - Exact Online de dataset '‘transactionlinesbulk’ te downloaden. Na een paar mb downloaden loopt hij steeds vast.

Graag hoor ik waar dit door komt, aangezien er geen foutmelding ontstaat en alle andere datasets keurig downloaden via de koppeling.

Kunt u van de download het falende verzoek opzoeken via Invantive Bridge Online Monitoring zoals beschreven in Meer inzicht met nieuwe Bridge Online Monitoring ?

Gelieve daarna een (geanonimiseerde) schermafdruk toe te voegen met de linker- en rechterkolom qua informatie. Zorg er voor dat de blauwe titel met het verzoek-ID volledig zichtbaar is.