Itgenoda316 The connection with website was unexpectedly and forcefully closed

Bij het opvragen van een applicatiemodule met daarin een query op AccountsIncremental specifiek op Exact Online Duitsland krijg ik de volgende foutmelding:

itgenoda316: The data could not be downloaded since the connection timed out before returning results. Timeout was set to 23.000 ms. (https://start.exactonline.de/api/v1/84653/sync/CRM/Accounts?$orderby=Timestamp&$select=AccountManager%2CAccountManagerHID%2CAccountant%2CActivitySector%2CActivitySubSector%2CAddressLine1%2CAddressLine2%2CAddressLine3%2CAddressSource%2CAutomaticProcessProposedEntry%2CBRIN%2CBSN%2CBlocked%2CBusinessType%2CCanDropShip%2CChamberOfCommerce%2CCity%2CClassification%2CClassification1%2CClassification2%2CClassification3%2CClassification4%2CClassification5%2CClassification6%2CClassification7%2CClassification8%2CCode%2CCodeAtSupplier%2CCompanySize%2CConsolidationScenario%2CControlledDate%2CCostPaid%2CCostcenter%2CCountry%2CCreated%2CCreator%2CCreditLinePurchase%2CCreditLineSales%2CCurrency%2CCustomField%2CCustomerSince%2CDatevCreditorCode%2CDatevDebtorCode%2CDeliveryAdvice%2CDiscountPurchase%2CDiscountSales%2CDivision%2CDocument%2CDunsNumber%2CEORINumber%2CEmail%2CEnableSalesPaymentLink%2CEndDate%2CEstablishedDate%2CFax%2CGLAP%2CGLAR%2CGLAccountPurchase%2CGLAccountSales%2CGlnNumber%2CHasWithholdingTaxSales%2CID%2CIgnoreDatevWarningMessage%2CIncotermAddressPurchase%2CIncotermAddressSales%2CIncotermCodePurchase%2CIncotermCodeSales%2CIncotermVersionPurchase%2CIncotermVersionSales%2CIntraStatArea%2CIntraStatDeliveryTerm%2CIntraStatSystem%2CIntraStatTransactionA%2CIntraStatTransactionB%2CIntraStatTransportMethod%2CInvoiceAccount%2CInvoiceAttachmentType%2CInvoicingMethod%2CIsAccountant%2CIsAgency%2CIsAnonymised%2CIsBank%2CIsCompetitor%2CIsExtraDuty%2CIsMailing%2CIsMember%2CIsPilot%2CIsPurchase%2CIsReseller%2CIsSales%2CIsSupplier%2CLanguage%2CLatitude%2CLeadPurpose%2CLeadSource%2CLogo%2CLogoFileName%2CLogoThumbnailUrl%2CLogoUrl%2CLongitude%2CMainContact%2CModified%2CModifier%2CName%2COINNumber%2CParent%2CPayAsYouEarn%2CPaymentConditionPurchase%2CPaymentConditionSales%2CPeppolIdentifier%2CPeppolIdentifierType%2CPhone%2CPhoneExtension%2CPostcode%2CPriceList%2CPurchaseCurrency%2CPurchaseLeadDays%2CPurchaseVATCode%2CRSIN%2CRecepientOfCommissions%2CRemarks%2CReseller%2CSalesCurrency%2CSalesTaxSchedule%2CSalesVATCode%2CSearchCode%2CSecurityLevel%2CSeparateInvPerProject%2CSeparateInvPerSubscription%2CShippingLeadDays%2CShippingMethod%2CShowRemarkForSales%2CSource%2CStartDate%2CState%2CStatus%2CStatusSince%2CTimestamp%2CTradeName%2CType%2CUniqueTaxpayerReference%2CVATLiability%2CVATNumber%2CWebsite).

itgenclr083: The operation has timed out.

Het is reproduceerbaar met een query zoals:

select count(*) from AccountsIncremental@eolde

In GB en NL werkt deze query wel. In elk van de landen hebben we enkele duizenden of tienduizenden relaties geregistreerd. Het gaat alleen fout tegen Exact Online Duitsland.

De URL hiervan geeft een error na exact 23 seconden:

https://start.exactonline.de/api/v1/84653/sync/CRM/Accounts?$orderby=Timestamp&$select=AccountManager,AccountManagerHID,Accountant,ActivitySector,ActivitySubSector,AddressLine1,AddressLine2,AddressLine3,AddressSource,AutomaticProcessProposedEntry,BRIN,BSN,Blocked,BusinessType,CanDropShip,ChamberOfCommerce,City,Classification,Classification1,Classification2,Classification3,Classification4,Classification5,Classification6,Classification7,Classification8,Code,CodeAtSupplier,CompanySize,ConsolidationScenario,ControlledDate,CostPaid,Costcenter,Country,Created,Creator,CreditLinePurchase,CreditLineSales,Currency,CustomField,CustomerSince,DatevCreditorCode,DatevDebtorCode,DeliveryAdvice,DiscountPurchase,DiscountSales,Division,Document,DunsNumber,EORINumber,Email,EnableSalesPaymentLink,EndDate,EstablishedDate,Fax,GLAP,GLAR,GLAccountPurchase,GLAccountSales,GlnNumber,HasWithholdingTaxSales,ID,IgnoreDatevWarningMessage,IncotermAddressPurchase,IncotermAddressSales,IncotermCodePurchase,IncotermCodeSales,IncotermVersionPurchase,IncotermVersionSales,IntraStatArea,IntraStatDeliveryTerm,IntraStatSystem,IntraStatTransactionA,IntraStatTransactionB,IntraStatTransportMethod,InvoiceAccount,InvoiceAttachmentType,InvoicingMethod,IsAccountant,IsAgency,IsAnonymised,IsBank,IsCompetitor,IsExtraDuty,IsMailing,IsMember,IsPilot,IsPurchase,IsReseller,IsSales,IsSupplier,Language,Latitude,LeadPurpose,LeadSource,Logo,LogoFileName,LogoThumbnailUrl,LogoUrl,Longitude,MainContact,Modified,Modifier,Name,OINNumber,Parent,PayAsYouEarn,PaymentConditionPurchase,PaymentConditionSales,PeppolIdentifier,PeppolIdentifierType,Phone,PhoneExtension,Postcode,PriceList,PurchaseCurrency,PurchaseLeadDays,PurchaseVATCode,RSIN,RecepientOfCommissions,Remarks,Reseller,SalesCurrency,SalesTaxSchedule,SalesVATCode,SearchCode,SecurityLevel,SeparateInvPerProject,SeparateInvPerSubscription,ShippingLeadDays,ShippingMethod,ShowRemarkForSales,Source,StartDate,State,Status,StatusSince,Timestamp,TradeName,Type,UniqueTaxpayerReference,VATLiability,VATNumber,Website

Een query op SyncAccounts werkt eveneens perfect op GB en NL. Maar tegen Exact Online Duitsland werkt het OOK:

select count(*) from syncaccounts@eolde

De URL van laatste volgens session I/Os is (7157 ms):

https://start.exactonline.de/api/v1/84653/sync/CRM/Accounts?$select=*

Hoe los ik dit op?

Als het goed is, dan staat Exact Online Duitsland in een ander datacenter en land dan de rest van de Exact Online-landen.

Mogelijkerwijs zijn hier performanceproblemen. Het gaat om een klein relatiebestand.

Advies is onder vermelding van deze hyperlink een bug report in te dienen bij Exact Online voor de Duitse omgeving.

Geef hierbij aan dat de responsetijden in Duitsland dusdanig slecht zijn dat reguliere time-outs niet werken. Aangezien zelfs de eerste pagina faalt is er ook geen andere manier om via de efficient sync API’s te werken.

Op het oog is de verwachting dat de orderby die bewust meegegeven wordt erg langzaam verwerkt wordt ondanks het zeer beperkte aantal rijen. Theoretisch is het mogelijk dat men in Duitsland bijvoorbeeld de hoeveelheid werkgeheugen of CPU-capaciteit beperkt heeft.

Waarschijnlijk werkt het vervangen van AccountsIncremental door de oude API’s wel:

select count(*) from ExactOnlineREST..Accounts@eolde

Een bericht is gesplitst naar een nieuw topic: Foutmelding itgenboe200 op Exact Online Duitsland