Itgenuty512: Een of meer van de aangeleverde e-mailadressen zijn ongeldig. Wilt u ze nu corrigeren?

Als ik inlog in de Query Tool 20.0.145 krijg ik de melding ‘Een of meer van de aangeleverde e-mailadressen zijn ongeldig. Wilt u ze nu corrigeren?’. Als ik op ‘ja’ klik, wordt ik doorgestuurd naar de Voorkeuren. Het emailadres is juist, maar als ik op OK klik gaat hij terug naar dezelfde melding, nu in het Engels. Als ik dan uiteindelijk op nee klik om uit het loopje te komen, is de foutmelding:

itgenuty512: itgenuty512: A connection to the database 'xxx' could not be established as user ''.

itgenuty512: One or more of the provided email addresses 'yyy@zzz.nl' are invalid. In order to use the application you need to provide a valid email address.

Ook in Data Hub 20.0.145 krijg ik dezelde fout:

Error itgenuty311: One or more of the provided email addresses 'yyy@zzz.nl' are invalid. Do you want to correct them now? Question? [Y/n]

Maar als ik dan kies voor Y, dan is het emailadres juist en blijft de melding

Warning itgencun022: Invalid value.

En ook in alle logfiles kom ik tegen:

Error itgencun016: Fout itgenuty584: itgenuty584: Een verbinding met de database 'xxx' kon niet worden opgebouwd als gebruiker ''.

itgenuty584: Een of meer van de aangeleverde e-mailadressen 'yyy@zzz.nl' zijn ongeldig.

Fout is gisteren ontstaan, maandagochtend is alles nog vernieuwd. Is er een extra check toegevoegd op emailadressen?

De e-mailadrescontroles zijn afgelopen week aangepast voor een aantal locaties wereldwijd, maar als goed is niet in Nederland. Gelieve vanwege privacy het e-mailadres door te geven in een ticket naar support@invantive.com en verwijs naar de URL van dit topic.

Zojuist SUP-18466 aangemaakt.

Ook een nieuwe versie installeren lukt niet meer, op de controle van emailadres. De button blijft grijs. Dit is de installer van 20.0.145.

image

De software en de back-office servers van Invantive controleren een ingevoerd e-mailadres op een aantal aspecten:

  • geldig formaat volgens RFC;
  • geen black-listed e-mailadres;
  • domeinnaam heeft een DNS MX-record;
  • domeinnaam heeft een DNS A-record.

Daarnaast wordt bij de meeste producten ook gecontroleerd op:

  • domeinnaam is voor zakelijk gebruik (geen Hotmail, GMail, e.d. en geen tijdelijke e-mailadressen)

Tenslotte moet het device zich bevinden in de service area, dus niet in bijvoorbeeld China of Turkije.

Het probleem is niet reproduceerbaar meer. Het lijkt er op dat het DNS-domein van de doorgestuurde e-mailadressen kortstondig offline is geweest. Omstreeks 00:00:40 gaf de DNS-server een DNS code 9002 terug bij de controle van het MX-record. Een 9002 error betekent dat de server wel reageert, maar meldt “nu even niet”. Dit antwoord is vervolgens meerdere uren gecached t.b.v. verbeterde prestaties. Daardoor bleef het e-mailadres langere tijd afgekeurd worden terwijl de DNS-server alweer beschikbaar was en 'm dan wel zou goedkeuren.

Als goed is, draait e.e.a. weer.

De logica is onhandig. Daarom is die aangepast zodat een DNS 9002 error niet leidt tot opname in de caches, zodat de kans op herhaling van dit probleem kleiner wordt.

Dat zou inderdaad correct kunnen zijn; we hebben gisteren een aanpassing aan onze DNS-server gehad. Het zou heel fijn zijn als deze check bijvoorbeeld periodiek gebeurt en na 24 uur een foutmelding geeft op reeds goedgekeurde e-mailadressen in plaats van direct. Een complete software-blokkade bij het tijdelijk onbeschikbaar zijn van de DNS-server van bestaande e-mailadressen voelt als gebruiker nogal straf.

Ik begrijp het gevoel. Helaas is het een essentieel onderdeel om de controle op licentiegebruik goed dicht te houden; de software staat op een vanuit Invantive untrusted device waardoor versleutelingstechnieken niet voldoen. Hopelijk voorkomt de gemaakte verfijning de meeste van dit soort gevallen.