Wat is Invantive App Online?

Waarom Invantive App Online

Voor applicatiemodules die drie minuten of langer duren is het niet mogelijk om ze volledig te draaien binnen Invantive Cloud. Na drie minuten zal automatisch de verbinding verbroken worden door een tussenliggende beveiligingslaag (AWS CloudFront). Dergelijke langlopende applicatiemodules dienen uitgevoerd te worden met Invantive App Online.

Invantive App Online is de applicatieserver van Invantive Cloud.

Invantive App Online is gespecialiseerd in gebruik als applicatieserver, terwijl Invantive Bridge Online zich specialiseert in OData downloads.

Invantive App Online kent in principe geen maximale verwerkingsduur. Met verzoeken die meerdere uren of dagen draaien is er wel het risico dat tussentijds de dienst kort onderbroken wordt voor bijvoorbeeld upgrades. Daarom het advies om een maximale verwerkingsduur van bijvoorbeeld een uur mee te nemen in het ontwerp van oplossingen, evenals herstartbaarheid.

Daarnaast maakt Invantive App Online het mogelijk om met enkel IP-adresvalidatie en gebruikersnaam/wachtwoord applicatielogica uit te voeren.

Een voorbeeld van applicatielogica is het samenstellen van JSON met Invantive App Online en Invantive PSQL zoals beschreven in:

Aanmelden App Online

Net zoals Invantive Bridge Online vraagt Invantive App Online om aanmelden met Basic Authentication op basis van de Invantive Cloud gebruikersnaam en wachtwoord. Ook Invantive App Online voert een controle uit tegen een lijst van toegestane IP-adressen, net zoals Invantive Bridge Online. Daarom hoeft bij Invantive App Online geen verificatiecode ingevoerd te worden bij de authenticatie.

De lijst van toegestane IP-adressen wordt gedeeld tussen Invantive App Online en Invantive Bridge Online. Opname van een IP-adres op de lijst zorgt er voor dat vanaf het opgegeven IP-adres zowel Invantive App Online als Invantive Bridge Online bereikbaar wordt.

Monitoring

Net zoals Invantive Bridge Online biedt Invantive App Online ook monitoring. Deze is te vinden op https://app-online.cloud/monitoring. De monitoring lijkt sterk op die van Bridge Online, met dien verstande dat in plaats van OData URL’s overal de aangeroepen URL’s staan zoals voor het ophalen van plaatjes of samenstellen van HTML-pagina’s.

Delegatie

Net zoals Invantive Bridge Online ondersteunt Invantive App Online ook delegatie.

App Online en CDN

Het is mogelijk om App Online te gebruiken in combinatie met een CDN. Een voorbeeld hiervoor is uitgewerkt in Create a mini-site to download your Exact Online articles.

Invantive App Online gebruikt een URL die gelijkend is op de URL die Invantive Cloud gebruikt om de module te starten.